Author Archives: michal

Hnutí ANO v soukolí politického boje a vlastní zodpovědnosti

Vyšetřování možného dotačního podvodu při stavbě a provozování Čapího hnízda je poměrně dobře popsané. Pěkně situaci shrnul HlídacíPes.org.

Vyšetřování Čapího hnízda začalo v roce 2015 a bylo opakovaně prodlouženo. Poslední průtahy komentovala dokonce i vrchní státní zástupkyně v Praze, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Dohledový přezkum byl vykonán i nad rámec konkrétních námitek podatele. Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se zabývají možnou trestněprávní odpovědností komplexně a v celé šíři, přičemž v jejich činnosti nebylo zjištěno významné pochybení.

Je však zároveň nutno konstatovat, že délka dosavadního řízení je jen hraničně akceptovatelná. Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení.

Další etapa ve vyšetřování nastala ve čtvrtek 10. srpna 2017, kdy Policie ČR zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka.

Kontext a související informace z 2013-2017

Než se pustím do shrnutí reakcí politické scény, připomeňme si kontext posledních 4 let.

 • Hnutí ANO nemělo žádné výhrady k postupu a konání Policie ČR a státního zastupitelství v případě zásahu na Ůřadu vlády v červnu 2013.

  “Jeho pád a celá aféra kolem policejních zásahů v nejvyšších patrech politiky je důkazem, že ODS je nereformovatelná strana s vazbami na kmotry a lobbisty, které již nelze zpřetrhat,” uvedl Babiš

 • O pár dní později, 28.6.2013, Andrej Babiš doplňuje: “Pokud by byl nejvyšší státní zástupce Zeman ve funkci v době premiérování pana Topolánka, tak jsem přesvědčen, že by Topolánek i Dalík seděli v base,”
 • JUDr. Pavel Zeman je nejvyšším státním zástupcem od 1.1.2011 a je stále ve funkci.
 • Hnutí ANO od začátku roku 2014, po celé  4 roky, spravuje a řídí Ministerstvo spravedlnosti, zodpovědné za fungování soudní moci a státních zastupitelství.
 • Hnutí ANO je od začátku roku 2014 druhou největší vládní stranou s nepřerušenou účastí ve vládě.
 • V březnu 2017 Hnutí ANO změkčilo svůj etický kodex pro případ stíhání člena ANO. V etickém kodexu hnutí ANO nyní stojí:

  V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

Trestní řízení

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia:

 1. Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému). Přípravné řízení koná policejní orgán a státní zástupce.
 2. Řízení před soudem, které je vedeno na podkladě obžaloby či návrhu na potrestání státního zástupce a zahrnuje dílčí stadia:
  1. předběžné projednání obžaloby
  2. hlavní líčení
  3. řízení o opravných prostředcích
  4. vykonávací řízení

V českém přípravném řízení vystupuje proti obviněnému zejména policejní orgán, nad nímž vykonává dozor státní zástupce. Státní zástupce v této souvislosti bývá označován za pána přípravného řízení (tzv. dominus litis), neboť jeho rozhodnutí jsou v tomto stadiu konečná a pro policejní orgán závazná. Na základě jeho rozhodnutí se určitá trestní věc dostává před soud.

Reakce z Hnutí ANO

Andrej Babiš, Hnutí ANO

“Je to poslední zoufalá snaha tradičních politiků a jejich zkorumpovaného systému se mě zbavit a ovlivnit volby, která je jak vystřižená z 50. let“, řekl v rozhovoru pro Právo.

“Je to celé zmanipulované, trestní stíhání potřebovali načasovat před volbami, ve kterých jde o všechno. Protože buď tady budou dál ti tradiční politici, nebo naši zemi povedou zodpovědní a nezkorumpovatelní lidé.” (Vyjádření AB na Facebooku)

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, Hnutí ANO

LN:Vadí vám, že se kauza předsedy hnutí Andreje Babiše dostala nyní do fáze, kdy policie žádá Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání společně s místopředsedou Jaroslavem Faltýnkem? Vnímáte to jako antikampaň proti hnutí ANO?

Pelikán: “Přesně tak to vnímám. Věřím, že to stranu nepoškodí.” (zdroj)

Martin Stropnicky, ministr obrany, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Vyšetřování Čapího hnízda mohlo být už dávno ukončené. Je hodně obtížné nevidět v načasování současných událostí souvislost s blížícími se volbami.” (ke konstatování státní zástupkyně o zdržování ze strany soukr.subjektů se nechce vyjadřovat)

Richard Brabec, ministr životního prostředí, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Načasování požadavku policie na vydání ke stíhání několik týdnů před volbami mi připadá velmi zvláštní vzhledem k tomu, jak dlouho policie tuto kauzu vyšetřuje.”

 

Radek Vondráček, místopředseda Poslanecké sněmovny, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Nemyslím si, že by to byl standardní postup. Těch náhod je příliš mnoho. Když si vezmu, že to je deset let stará kauza, rok a půl se šetří, do voleb zbývají dva měsíce, to je první náhoda….”

Rostislav Vyzula, poslanec, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Myslím si, že to je naprosto nesmyslná věc, která se nyní aktivizovala před volbami. Ať ji samozřejmě vyšetří, mohla se ale vyšetřovat mnohem dřív. Je to vyloženě účelově nastavené, nechápu tu taktiku. Je to postavené proti nám, takový hysterický záchvat sociální demokracie, která ztrácí a snaží se nějakým způsobem získat voliče. Osobně budu z těchto důvodů proti vydání.”

Udrželo Hnutí ANO právní stát?

Všichni občané České republiky se musí řídit zákony České republiky a proti obžalobě se mohou bránit před soudem. Případné poškození svých práv mohou opět bránit před soudem. Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc. Poskytuje ochranu porušeným nebo ohroženým právům či jiným zákonem chráněným zájmům a pouze on rozhoduje o vině a trestu za trestné činyMinisterstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, probaci a mediaci a vězeňství a je od začátku roku 2014 řízeno Hnutím ANO.

 

Dávají vám prohlášení vedoucích představitelů Hnutí ANO, včetně úřadujícího ministra spravedlnosti, dostatečnou důvěru v nezávislost soudního systému a schopnost soudů chránit práva všech občanů? Nebo jsou členové Hnutí ANO výjimka, pro kterou toto neplatí?

Seznam.cz, dezinformační weby a společenská zodpovědnost

V sobotu proběhla prázdninovými médii zpráva, že Seznam.cz nebude vyplácet provizi ze zobrazované reklamy na dezinformačních webech.

Mezi podmínkami, které server nebude do budoucna smět porušovat se nyní uvádí: vydávat názory a komentáře za zpravodajství nebo pokud bude obsah stránek v rozporu s fakty nebo se na něm budou objevovat prokazatelné lži, dezinformace nebo konspirační teorie. Dalšími důvody pro neposkytování peněz z reklamy Seznamu bude i to, když na stránkách serveru nebude uveden provozovatel zpravodajského portálu nebo budou autoři článků smyšlení. (Aktuálně.cz)

Ve středu bylo vše jinak a podmínky Sklik.cz se nebudou měnit. Komentář vedení Seznamu byl stručný.

Představenstvo o záměru zpřísnit pravidla reklamy v oblasti zpravodajských webů nevědělo, a pokud by o ní ode mě vědělo, nepustilo by ji do realizace. Představenstvo a majitel společnosti si nepřeje, abychom se snažili určovat objektivnost a pravdivost zpravodajských webů, které jsou zařazeny do naší reklamní sítě. Proto jsme dnes z pravidel reklamy tato kritéria pro zpravodajské weby odebrali,“ uvedl výkonný ředitel Seznamu Michal Feix.

Situaci okomentoval i majitel Seznamu, Ivo Lukačovič.

Udělal Seznam.cz chybu, že vzal plánovanou změnu obchodních podmínek Sklik zpět? Lekl se podezření z cenzury?Rozhodl se chovat společensky nezodpovědně? Jde jim pouze o peníze? Ne.

Ivo Lukačovič a Seznam.cz udělali správnou věc. Rozhodli se zůstat nezávislým subjektem zprostředkovávajícím obchodní kontakt mezi inzerenty a webovými servery. Rozhodli se nebýt “veřejným soudcem” rozhodujícím o tom, kdo je a kdo není objektivní či manipulující médium. Tato role jim nenáleží a oni o ni sami nestojí. Stejně jako nenáleží prodejci pistolí  určovat, zda je kupující potenciální vrah. Či prodejci aut, zda nenabízí auto nové Olze Hepnarové.

Po změně postoje se stal Seznam.cz zdrojem opovržení a výčitek, že se chová společensky nezodpovědně. Proč nejsou stejným způsobem kritizováni třeba mobilní operátoři, že takovým mediím poskytují mobilní služby. Nebo místní restaurace, že jim vaří obědy. Nebo nájemci kanceláří? Nechovají se náhodou také nezodpovědně? Společenská zodpovědnost Seznamu je stejná jako zodpovědnost provozovatele hostingu nebo telco operátora. Ne větší, ne menší.

Já jsem zastánce maximální svobody slova (ala USA), výrazně silnější než je nyní v ČR. Svoboda slova je mnohem větší hodnota než nebezpečí přinášené dezinformačními weby. A riziko, že by politici a úředníci mohli – s odkazem na reálnou či fiktivní dezinformaci – tuto svobodu omezovat je příliš nebezpečné a pro politiky lákavé. Tak jako by dnes mohl být dezinformačním webem třeba SputnikCZ, zítra to může být Respekt, Forum24 nebo třeba Hlídač Státu.

Největší díl společenské zodpovědnosti leží (v této věci) na inzerentech platících si reklamu na dezinformačních webech. To je oblast, kam stojí za to zaměřit pozornost a kam mířit prosby o vyšší zodpovědnost. Zvláště v situaci, kdy nemalou část těchto inzerentů tvoří státní firmy a dokonce státní úřady.

Druhou část společenské zodpovědnosti máme my všichni. Každý z nás se může kdykoliv svobodně rozhodnout, zda bude kupovat výrobky či konzumovat služby od firem, které mají obchodní kontakty s dezinformačními médii, ať je to Seznam, Samsung, Remax, Michal David či Forpsi. (níže screenshoty reklam na Parlamentních listech ze dne publikace tohoto texty)

Každý z nás může ovlivnit své okolí, lidi a firmy v něm a vysvětlovat jim co je na dezinformačních webech špatného a proč nestojí za pozornost ani čtenárů ani inzerentů. To ale bolí, snižuje to komfort života a je to rozhodně těžší než přehodit tuto zodpovědnost na někoho jiného, cizího, dalekého, třeba veliký a bohatý Seznam.cz.

 

PS: Rozumím a považuji za správné, že stát (který na jedné straně pomáhá reklamou taková média financovat) považuje dezinformační weby a zde šířené informace za nebezpečné a rozhodl se je sledovat, komentovat a vyvracet. A nikoliv zakázat. I když způsob, formu a prostředky bych zvolil jiné, než používá Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Nečestná hra českého Vodafone se zákazníky

Jsem 17 let zákazníkem Vodafone a zajímá mě,  jak se ke mě můj operátor chová. Proto se budu zabývat pouze Vodafone. Zákazníci O2 a T-Mobile – neradujte se, u vás je situace ještě horší.

Vodafone je druhý největší mobilní operátor na světě (hned po China mobile). Působí v 28 zemích pěti kontinentů, má přes 526 milionů zákazníků. Výrazně nadprůměrné ceny telco služeb v ČR prokázalo mnoho průzkumů a porovnání. Já se chci soustředit na jednu část ceníku – roamingové ceny mimo EU.

“Zrušení roamingu v EU” přineslo zákazníkům Vodafone CZ pár překvapení, 154-krát vyšší cena za data do Švýcarska bylo jedno z nich.

https://twitter.com/michalblaha/status/876774138018488324

Požádal jsem na twitteru o reakci šéfa Vodafone CZ Jiřího Báču. Jeho odpověď byla rychlá.

Michale, omlouvám se za pozdní odpověď, jsem pracovně v zahraničí. V 🇨🇭 máme násobně vyšší náklady než v EU (není velkoobchod regulace). Nechtěli jsme tyto náklady přenášet na všechny zákazníky, proto ke změně došlo cíleně ve Švýcarsku a přesunuli jsme ho do nejbližší 2. zóny.

Pokud se najde rozsah nad rámec par znaku twr, rádi vysvětlíme náklady roamingu kde i v rámci VFG se náklady pro země liší.

PR masírka Vodafone na argumenty v diskuzi příliš nereagovala. 12.7. Vodafone oznámil, že snižuje ceny dat v Zóně 2 více než 30x. Což mělo vliv i na výše zmíněné Švýcarsko.

Na okamžité dotazy veřejnosti proč jsou stále ceny 5x vyšší (u dat) a 50x vyšší u volání než před měsícem Vodafone odpověď neměl. Za to se chlubil, že tato “sleva” byla výsledkem vyjednávání lepších podmínek.

@Vodafone_CZ:Na vyjednání lepších podmínek jsme pracovali už delší čas. Stále v tom pokračujeme a na podzim ještě zónu 2 rozšíříme.

@Vodafone_CZ:Cena odráží náklady + porovnejte s našimi konkurenty – jsme násobně levnější. Na podzim ještě chystáme rozšíření zóny 2.

@JirkaBaca: Velmi jednoduché. 🇨🇭neni🇪🇺. Všechny země 🇪🇺Z1. 🇨🇭má jedny z nejvyšších nákladu na roaming. Nezlevnovali jsme🇨🇭aleZ2 tedy 58 zemi!!Mrk O2 TMO

@JirkaBaca: My jsme nezlevnovali Švýcarsko. My jsme zlevnovali 58 zemi! Vy zcela tendenčně píšete o jedné zemi z 58…. ty mimochodem budeme navyšovat

Shrňme si to:

Roaming Švýcarsko Volání odchozí/min Volání příchozí/min SMS 1MB dat Rozdíl k 1.6.2017
1.6.2017 6.21Kč 0.36Kč 1.96Kč 1.63Kč
12.6.2017 30.52Kč 17.81Kč 9.68Kč 252 Kč 50x/5x/5x/154x
27.7.2017 30.52Kč 17.81Kč 9.68Kč 7.7 Kč 50x/5x/5x/4.7x

Pokud bychom měli Vodafone věřit, pak výsledek vyjednávání nových roamingových cen nebyl úspěšný ani trochu.

V argumentaci Vodofane se také objevuje výmluva na velikost, resp. malost českého trhu.

Ondřej Malý, koordinátor digitální agendy ČR a bývalý člen Rady ČTÚ upozornil na existenci firmy Vodafone Roaming Services, existující “za účelem centralizace veškerých roamingových služeb pro skupinu Vodafone”.

Vodafone Roaming Services: We are Vodafone’s central wholesale roaming team. We manage the contracts and technical connectivity with more than 650 foreign networks in almost every country of the world. We steer customers to the best available network and monitor their voice and data quality, around the clock. We negotiate roaming rates and traffic volumes with our roaming partners and settle the resulting payments with them.

Spolupráci s Vodafone Roaming Services potvrzuje i výroční zpráva Vodafone (str. 14).

Společnost dále využívá a poskytuje služby mezinárodniho roamingu s ostatními společnostmi skupiny Vodafone. V lednu 2012 uzavřela společnost novou mezinárodní roamingovou smlouvu (tzv. Vodafone lntemational Roaming Agreement .VIRA”) s Vodafone Roaming Services S.a.r.L., která byla založena za účelem centralizace veškerých roamingových služeb pro skupinu Vodafone. V roce 2015/2016, resp. 2014/2015 realizovala společnost z titulu roamingových transakcí s Vodafone Roaming Services S.a.r.l. výnosy 44mil Kč a náklady 57mil. Kč, resp. 44mil.Kč a 53 mil. Kč.

Nyní je zřejmé, že veškerá veřejná argumentace Vodafone CZ ohledně cen roamingu je falešná.
Neprobíhalo žádné skutečné vyjednávání roamingu se Švýcarskem, ale došlo pouze ke stanovení nové cenové hladiny pro zákazníky, shodou okolností 5x až 50x dražší než byla před změnou. Následované dalšími PR lžemi a odrbáváním zákazníka. Skutečný “český specifický trh za všechny peníze /zákazníka/”.

V takové konstelaci by bylo “příliš drastické” porovnávat roaming Vodafone CZ s pozitivními roaming extrémy jako T-Mobile US či Three UK, porovnejme tedy ceny českého roamingu Vodafone CZ s ostatními Vodafone pobočkami v Evropě, a to volání a data do Švýcarska a do USA.

Porovnání cen roamingu Vodafone CZ s Vodafone v jiných státech

Vysvětlivky:

 • Všechny ceny jsou uváděny v EUR s DPH, pro případný přepočet měn byl použit kurz z 15-16.7.2017 na google.com.
 • Všechny ceny jsou pro zákazníky s tarifem, ne pro předplacené karty.
 • 1GB ve výhodném balíčku – cena 1GB roaming dat s využitím výhodného roaming balíčku a v případě potřeby dokoupení dat. Obvykle se jednalo o balíček “roaming na den” a obdobný (paušální platba na určitý objem volání, SMS a dat na 24 hodin).
 • 1GB (počítaná) data – cena za 1GB roaming dat při platbě za využitá data, mimo zvýhodněné balíčky. Někteří operátoři nabízejí pouze zvýhodněné balíčky. Obvykle šlo o tarif World data plan či obdobný.
 • Týden ve Švýcarsku/USA – počítáno jako cena 7 dní v destinaci, 1 hodina příchozích hovorů (20 hovorů), 1 hodina odchozích hovorů (20 hovorů), 100 odeslaných SMS domů, spotřebování 1GB roaming dat s využitím výhodného roaming balíčku a v případě potřeby dokoupení dat. Obvykle se jednalo o balíček “roaming na den”, RED tarif či doplněk k němu. Jako cena je uvedena cena navíc k běžnému tarifu pro nefiremního zákazníka, který by klient zaplatil.
 • Ceny volání a SMS jsou uváděny základní roaming ceny, mimo výhodné balíčky.
 • Nulová cena za služby znamená, že roaming je součástí domácího tarifu či je země zařazena do skupiny zemí spadajících pod EU roaming.
 • Zdroj dat pro grafy a tabulky.

Cena týdenního roamingu

Pro porovnání jsem použil týdenní pobyt v cílové zemi s těmito využitými službami:

 • 1 hodina příchozích hovorů (20 hovorů),
 • 1 hodina odchozích hovorů (20 hovorů),
 • 100 odeslaných SMS domů,
 • spotřebování 1GB roaming dat s využitím výhodného roaming balíčku a v případě potřeby dokoupení dat.

Jako cena je uvedena cena zaplacena navíc k běžnému tarifu pro nefiremního zákazníka, který by klient po pobytu zaplatil.

 

Nečestná hra se zákazníky

Švýcarský roaming s Vodafone CZ je 9 nejdražší z 12 srovnávaných zemí. Dvě země menší než ČR (vzpomínáte na argument že je ČR malý trh pro vyjednání lepších podmínek roamingu), poloviční Irsko a srovnatelné Maďarsko, mají Švýcarsko dokonce “zadarmo”.

5 evropských Vodafone poboček ze 13 porovnávaných zařadilo Švýcarsko do EU roamingu, který je “zadarmo”, tři další jsou o výrazně levnější.

Datový roaming do USA je ještě o jedno místo horší, výše postavené státy jsou 5x až 10x levnější..

Řádové rozdíly v cenách roamingových služeb nejsou důsledkem vyjednávací síly jednotlivých poboček (zvláště když je roaming řešen centrálně na holdingové úrovni), jsou pouze a jenom obchodním rozhodnutím místních poboček.

Obchodním rozhodnutí českého Vodafone je, že platíme roamingové ceny až 50x vyšší, než srovnatelné Maďarsko.

Doplnění z 17.7-3.8:

 • V říjnu 2016 se CH op. dohodli, že si MTR sníží a budou dále snižovat cca k 2.8 ct. Dle wiki většina zemí EU MTR roam = non-roam, CH nevím
  CH nemá regulované TR, čvc 2016 – avg MTR do CH ~6 eurocent/min, v lednu 2017 ~3 ct/min. Ale v roam. se mohou lišit.
 • Ještě dodám, že v průměru je MTR v EU kolem nebo pod 1 eurocent/min, rozdíl v CH je výrazný. Takže některé země to určitě dotují. (zdroj)
 • MTR v EU je regulovaný na max +/- 1€c. V CZ se to týká terminace volání z EU čísel v CZ (tedy i CZ čísla volajícího z jakékoli země do CZ). (zdroj)
 • Roaminogové sazby do CH klesají, nikoliv rostou, jak tvrdí Vodafone: https://www.swisscom.ch/en/about/medien/news/head-of-roaming-on-scrapping-roaming-in-the-eu.html a  https://twitter.com/ondrej_m/status/886922975215321089

Pár dalších grafů a porovnání

Data 1GB v roamingu pro USA a Švýcarsko

Volání a SMS

 

 


Celý obsah či libovolnou část tohoto článku je možné převzít, ale pouze s uvedením autora a funkčního odkazu na tento článek (či URL v offline médiu).

 

Tagged ,

Na tenkém ledě?

Stát nemá dostatek motivace, zkušeností, know-how a odvahy k výrazné změně IT. Pokud chceme, aby se stát změnil, musíme mu pomoci.

GFŘ – daňové gestapo českého státu

1.3.2017: Napsáno jajko komentář pro dnešní  E15

EET je v systému státních informačních systémů výjimkou – je to zatím jediný systém, který od občana či podnikatele vyžaduje zasílání dat v reálném čase. Ostatní státní systémy jsou nárazové, dávkové. DPH, kontrolní hlášení či různé odvody se evidují obvykle jednou měsíčně. Daně jednou ročně. Ale v reálném čase musíte přiznat tržby pouze v EET.

 

Již v roce 2016, před spuštěním první etapy EET, se ukázala neschopnost GFŘ zvládnou takový systém. Za 180 miliónů korun bez výběrového řízení se sice podařilo systém naprogramovat a spustit, ale skutečná práce GFŘ – stanovení pravidel fungování EET, metodika a její komunikace – byla více než zoufalá.

Ještě listopadu 2016, necelý měsíc před samotným spuštěním EET nebylo jasné jaké tržby pod EET patří a jaké nikoliv. Proslulým se stal výrok ministra Babiše týden před spuštěním EET do ostrého provozu, že “teprve nyní zjišťuje, kolik druhů podnikání vlastně v Česku máme”.

Od listopadu 2016 nutí finanční správa podnikatele k ponižující a zdlouhavé registraci k EET, kde musí podnikatel napsat do 28 formulářových polí 27 údajů, které o něm finančáci již znají. Tuto žádost poté úřednice poloručně zpracovávají. Neznám nikoho, kdo by přístup k EET dostal dříve než za 3 dny. Návrh na automatické řešení, dopředu vygenerovaný přístup k EET pro všechny podnikatele a firmy, GFŘ odmítlo jako “horší řešení než to jejich”.

Uplynuly 3 měsíce ostrého provozu EET a GFŘ se nepoučilo. Měsíc před spuštěním EET pro e-shopy, po 9 měsících zoufalého upozorňování, pan Fojtík z GFŘ konečně pochopil co je a jak funguje platební brána při placení platební kartou. Teprve poté GFŘ přišla s novou metodikou pro platby kartou.

GFŘ může zadržovat vratky k DPH neomezeně dlouhou dobu (klidně několik let) a způsobit tak krach společnosti (stalo se vícekrát). Nezapíše vás jako plátce DPH v termínu 30 dní, jak ji přikazuje zákon, a klidně vám správní řízení protahuje 9 měsíců (děje se stále). 6 měsícu po začátku platnosti Registru smluv přiznala, že není schopna zákon plnit.

Pokud podnikatel poruší své povinnosti, dostane okamžitě pokutu. Pokud omylem nepřizná 7Kč v kontrolním hlášení, dostane okamžitě pokutu 50.000 Kč (stalo se v lednu 2017)!

Pokud neodpoví GFŘ do pěti dnů na otázku “opravdu údaje v kontrolním hlášení souhlasí?”, dostane pokutu 10.000 až 20.000 Kč (stalo se v prosinci i lednu 2016).

Přesně týden (!!) před spuštěním II. etapy EET pro e-shopy vydalo GFŘ novou metodiku pro platby dobírkou. Týden před spuštěním! Tři dny před II. Etapou Babišova náměstkyně v médiích varuje: „Tentokrát žádné období hájení nebude”.

GFŘ má dojem, že každý podnikatel je zloděj a podvodník. Pokutu 50.000 Kč za nepatrný prohřešek obhajuje jako zcela odpovídající trest. Samo však neplní vlastní povinnosti a nerespektuje termíny ani úkoly na ni kladené.

Generální finanční ředitelství si myslí, že nemá být partnerem a službou daňovým poplatníků, ale že je daňovou policií České republiky. Ve skutečnosti se chová a vystupuje jako české daňové gestapo.

Příjmy a dluhopisy Andreje Babiše – otázky, které nezazněly

Otázky ohledně příjmů Andreje Babiše a nakoupených dluhopisů, které dosud nezazněly. A měly by být položeny.

Online deník idnes.cz se brání mému tvrzení, že dělá PR Andreji Babišovi v tomto článku.

(koukněte na reakce před i po tomto tweetu)

Toto jsou otázky, které měly zaznít, ale nezazněly:

 1. Ve svém životopisu říká, že nikdy neměl miliardy v hotovosti. Z jakých zdrojů platil Andrej Babiš dluhopisy?
  1. Z dostupné hotovosti? Z půjčky?
  2. Doloží toto tvrzení doklady (bank.výpis, smlouvy, …)
 2. Pokud Agrofert potřeboval levné peníze na investice, proč nenabídl dluhopisy i veřejnosti a nakupoval pouze on sám? Zvlášť když koupil jen část vydaných dluhopisů?
 3. Z jakých transakcí je tvořena zbývající 1.005 mld Kč nezdaněných příjmů (AB dal jako příklad prodeje firem, akcií apod.)? Může to zdokladovat? A v tomto rozsahu je to i veřejně ověřitelné
 4. Kdo se mu stará o peníze? (“ta paní co se mi stará o peníze”)
 5. Proč nezadá nezávislý audit? (chce zadat jím navržený audit)
 6. Proč váže zveřejnění příjmů ze strany Finanční správy na jiné osoby? Je ochoten zbavit Finanční správu mlčenlivosti bezpodmínečně?

 

Položí někdo z respektovaných novinářů tyto otázky dodatečně?

Příjmy občana Andreje Babiše jeho vlastními slovy

Mohl občan Andrej Babiš nakoupit dluhopisy firmy Agrofert v hodnotě 1,25 miliardy korun? Nechme mluvit pouze jeho. Obrázek si udělejte sami.

30. ledna 2012

“zaplatil za rok 2010 daň z příjmů fyzických osob ve výši 12,1 milionu korun”

pro časopis Týden, citace z PL.

Z podnikatelů odvětil Týdnu jen majitel největšího tuzemského zemědělsko – potravinářského uskupení Agrofert Holding Andrej Babiš. Časopisu sdělil, že zaplatil za rok 2010 daň z příjmů fyzických osob ve výši 12,1 milionu korun.

7. listopadu. 2011 a 1. července 2013

Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti”.

Podrobný životopis Andreje Babiše, na stránkách Hnutí ANO (2013) a na Parlamentních listech (2011).

V médiích se neustále objevuje polemika, jak je možné vybudovat takovou firmu, jako je Agrofert, a jak je možné tak zbohatnout. V první řadě musím říct, že se jedná o virtuální majetek, protože můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami. Veřejnost určitě vnímá výkyvy na burze až v desítkách procent, a proto veškerá tvrzení o mém majetku jsou spekulace. Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti, jako někteří pražští kmotři. Agrofert umí velice dobře prokázat své podnikání od založení až doposud.

4. ledna 2017

“Můj čistý příjem tedy byl 1,526 miliardy korun a za ně jsem nakoupil dluhopisy v ceně 1,482 miliardy korun”

Rozhovor Andreje Babiše pro Deník.

„Šlo o moje vydělané a zdaněné peníze. Od roku 1993 jsem jako fyzická osoba oficiálně vydělal 1,8 miliardy korun, za tu dobu jsem na dani z příjmů zaplatil 310 milionů korun a 27 milionů korun na pojistném. Můj čistý příjem tedy byl 1,526 miliardy korun a za ně jsem nakoupil dluhopisy v ceně 1,482 miliardy korun,” popsal pro Denik.cz situaci ministr.

6. ledna 2017

“Moje hrubé příjmy od roku 1993 do roku 2015 dosahují 1,86 miliardy korun.”

Rozhovor Andreje Babiše pro Hospodářské noviny.

HN: Také se uvádí, že jste podle svých daňových přiznání takové peníze nemohl mít k dispozici.
Moje hrubé příjmy od roku 1993 do roku 2015 dosahují 1,86 miliardy korun. Jsou to všechno sprosté lži a účelové mediální akce organizované zhrzenými novináři. Proč nenapíšete, že jsem od roku 1993 zaplatil 310 milionů na dani a ještě 27 milionů na povinných odvodech?

19. ledna 2017

“moje celkové příjmy od roku 1993 byly 2 531 768 228 korun”

Tisková konference Ministerstva financí

Takže ta vaše pseudoanalytička by se měla naučit, že jsou příjmy zdanitelné a nezdaněné příjmy. Takže kdybyste si mohla psát, tak moje celkové příjmy od roku 1993 byly 2 531 768 228 korun. Z toho příjmy, které byly zdaněné Agrofertu, byly 1 863 801 107, z toho jsem zaplatil, a to vy určitě nenapíšete, 337 503 547 korun daní …..  Takže mi zůstalo 1 049 498 231. Takže mám dvě děti, paní, dva psy, nemám letadlo ani jachtu a myslím si, že nechovám se jako standardní miliardář. Tak za tu miliardu čtyřicet jsem celkem vyžil.

31. ledna 2017

“Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993”

Andrej Babiš pro ČTK

Babiš ČTK řekl, že jeho příjmy jako zaměstnance po zdanění dosáhly 1,5 miliardy korun a kromě toho měl příjmy nepodléhající zdanění ve výši zhruba jedné miliardy korun. “Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993,” řekl Babiš s tím, že jeho výdělky stačily na nákup dluhopisů jeho holdingu Agrofert v roce 2013 i na jeho živobytí.

Co učit středoškoláky o počítačích a Internetu?

Jsou dny, kdy náhodný pohled na nástěnku jedné pražské střední školy spustí malou Twitter a Facebook lavinu.

Neuváženě jsem se na twitteru pokusil navrhnout lepší témata než výše uvedená, ale diskutovat na Twitteru příliš nejde a Facebook se v diskuzi rozjel do mnoha různých směrů. Rozhodl jsem se svou představu sepsat konzistentně na jednom místě.

Počítače a digitální svět

Cílem středoškolského vzdělávání je připravit žáky na reálnou praxi či následné vysokoškolské studium. Předmět má vytvářet kompetence, má dát studentům tolik, aby se orientovali a dokázali chápat téma.

Digitální svět se velmi rychle mění, zpravidla není důležité znát perfektně jednu dvě aplikace (Word,Excel), nýbrž mnohem důležitější je znát základy a základní principy řešení obvyklých situací aproblémů. Mít dostatečně široký přehled o efektivních nástrojích a způsobech řešení. A být schopen jít do detailu a hloubky tak, kde to později praxe vyžaduje.

Vystudovaný středoškolák by měl být schopen najít efektivní způsob řešení problému, měl by být schopen zlepšit efektivitu svého zaměstnavatele, nikoliv ji vracet do roku 2000.

Všechna témata se probírají na základní úrovni, do detailu dle zájmu, zaměření či konkrétní potřeby studia. Čas na jednotlivá témata je přibližně shodný.

Jedná se o společný základ pro všechny střední školy s maturitou.

Digitální občan/identita

 1. Základní pojmy o PC, sítích a telco: složka, aplikace, prohlížeč, Internet, pevné, mobilní a wifi připojení, SMS a zprávy přes aplikace, rozdíly zpoplatnění, ….
 2. Elektronická komunikace: email, různé messengers, aplikační zprávy. Etiketa, principy, účel.
 3. Prohlížeče jako aplikační terminál: Google Apps, IFTTT, Chrome Apps/ChromeOS (image edit, video edit, text edit, network print, video call, …)
 4. Sociální sítě a hry: Etiketa, principy, firemní a soukromé využítí, sdílení dat, monetizace. Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, síťové a MMO hry, výběr podle aktuální existence a popularity.
 5. Digitální a sociální rizika a jejich identifikace, bezpečné a vhodné chování, sdílení osobních a cizích dat, autorské právo
 6. Zdrojování, ověřování zdrojů, hledání primárních zdrojů: Google/Seznam Search, Whois, Reverse Image Search, Wiki/Wikipedia (včetně publikování).
 7. Internetová ekonomika: platební nástroje (PayPal, GoPay, PayU), platební brány, mikroplatby, Bitcoin, monetizace obsahu, služeb, dat; bezpečné chování na webu, platby za obsah.

Dokumenty, data

 1. Lokální úložiště a cloudové systémy: principy, výhody, nevýhody, zásady chování, náklady, …
 2. Textové dokumenty: pořizování offline (Word, Pages), online (Google Apps, Office 365), souborové formáty, poznámky, mindmaps (OneNote, Evernote, ….).
 3. Tabulkové dokumenty: pořizování offline (Excel, Numbers), online (Google Apps, Office 365), souborové formáty, základní operace, scriptování/výpočty (ExcelGoogle Apps)
 4. Prezentace:pořizování offline (Powerpoint, Keynote), online (Prezi, Zoho show, ), souborové formáty, sdílení (SlideShare), správné prezentování dat, základy prezentování před posluchači
 5. Práce nad sdílenými daty: více lidí nad jedním dokumentem, verzování dokumentů, zálohování, přístupová práva
 6. Zpracování dat: Typy dat (text, obrázky, applikační formaty), offline / online konverze formátů, Import/Export dat, práce s archivy (ZIP, ..)
 7. Data: Validita, konzistence, úplnost, čištění a transformace (Excel, OpenRefine, Google Apps)
 8. Algoritmizace, logické myšlení: Stačí 2-3 lekce v Scratch. (nevěříte, zkuste si to s dítetem 9+ let, za 2 hodiny bude mít hotovou svou první hru. Vyzkoušeno)

Není skriptování v 3. či práce s daty v 7. příliš odborné? Není. Jde o základy. U skriptování jde o elementární modifikace dat (rozdělení, spojení textu, operace s čísly a texty, triviální workflow, …). U dat není cílem udělat z žáků expertní dataře, ale ukázat jim, co se v této sféře děje, jak se s daty pracuje, jaké nástroje existují a jak dokáží efektivně s daty manipulovat.

Bezpečnost

 1. Sociální sítě: hrozby, rizika, cyberšikana, osobní bezpečnost, zabezpečení.
 2. Osobní a firemní bezpečnost: online, offline hrozby, sociální inženýrství
 3. Obrana: pravidla chování, identifikace hrozeb (spam, phishing, viry)
 4. Technická obrana: VPN, antiviry, šifrování, HTTPS/SSL, osobní certifikáty, …
 5. Šifrování: symetrické, asymetrické šifry, hašování. Důvody, co a kdy šifrovat,  etiketa, pravidla, nástroje, praxe.

“Šifrování? Nezbláznil jste se?” Ne. Jde o základy. Nikoliv o pochopení interních mechanismů algoritmů, ale o schopnost základního používání nástrojů a vědět kdy a proč. Ne učit rozdíl mezi AES a RSA a jaké jsou tabulky pro SHA-512, ale jak poznají zabezpečené připojení (jinak než stylem “ten zelený rámeček nalevo).

 

Výše jsem popsal svou představu společného základu pro všechny.

Školy technicky zaměřené samozřejmě budou mít navíc ještě specializovanou výuku (dle zaměření) obsahující znalosti od elektronických součástek, přes architekturu počítačů a operačních systémů po analýzu, programování, projektové vedení atd.

PS: s částí názvů nejsem spokojen, v tuto chvíli se soustředím na obsah, než vhodné pojmenování.

Předražená EET – po schůzce s min. Babišem zatím nejasno se světlem na konci tunelu

Při mém vystoupení v pořadu 90′ na ČT24 mi ministr Babiš slíbil odkrytí všech utajovaných smluv ze strany GFŘ.

Po pořadu jsme se domluvili, že se kvůli tomu sejdeme na ministerstvu se jeho lidmi a tato schůzka se uskutečnila dnes ráno. Kromě pana ministra se schůzky ze strany ministerstva zůčastnil generální ředitel GFŘ p. Janeček a ředitel SPCSS p. Dzurilla.

Diskuze se celou dobu točila kolem skutečných nákladů na EET v současném fungování a nákladů vyplývajících ze zrušeného VŘ na EET z prosince 2015.

Hlavním problémem bylo, že p. Janeček prezentoval některá čísla nákladů na EET zejména pro IBM, ta však velikostně neodpovídala částkám z uzavřených JŘBU a objednávek vůči IBM a přesný rozpad nákladů odmítl poskytnout. Výmluv jsem slyšel mnoho, namátkou “jde o obchodní tajemství IBM“, “ok, chápu že zadání GFŘ co má IBM udělat by mohlo být veřejné, ale stále nevím, zda se nejedná o obchodní tajemství IBM“,”Nemohu vám dát předávací protokoly na implementaci EET od IBM, protože zatím neexistují, nebylo to dosud předáno a zaplaceni a tak vám přeci k tomu nemohu dát žádné informace“, “V provozních nákladech na ADIS prakticky žádné náklady na EET nejsou“, atd.

P. Dzurilla oponoval některé náklady ze zrušeného VŘ, bohužel však je toto VŘ stále vedeno v utajeném režimu “vyhrazené”, tak nemohl zmiňovaná čísla podložit písemnými materiály. Čísla, co mám dostupná já jsou 5x menší. Zpětně si myslím, že náklady na jednorázové pořízení HW byly omylem vynásobeny 5 lety provozu. Zde jsme se dohodli, že SPCSS se pokusí dosáhnout zveřejnění zadání VŘ a odevzdaných nabídek, a to alespoň těch částí (90%), které nespadají pod utajení. A ja budu hledat cestu, jak tytéž materiály legálně zveřejnit nezávisle na SPCSS.

P. Janeček mi potvrdil existenci dvou JŘBU pro IBM v částce kolem 190 mil. Kč bez DPH každá z konce roku 2016 (známa byla informace pouze o jednom JŘBU), takže GFŘ s IBM uzavřelo 2 smlouvy za celkem téměř 400 mil. Kč bez výběrového řízení a odmítá zveřejnit za jaké práce.

Po několika velmi důrazných žádostech min. Babiše ve stylu “přeci nemůžete tajit, za co utrácíte peníze. Ukažte mu všechno, já sám to chci také vidět” jsme se rozešli se slabým příslibem, že GFŘ mi poskytne podrobnosti o smlouvách s IBM a soupis prací a jejich rozsahu, které si GFŘ objednává. Zda k tomu skutečně dojde je samozřejmě nejisté, odolnost českého úředníka je vysoká, ale uvidíme.

Nezávisle na této schůzce včera dostalo MF ČR mé odvolání proti neposkytnutí údajů o smlouvách s IBM ze strany GFŘ, takže i když p. Janeček neposkytne slabě přislíbené údaje, může mu to ministr Babis prostřednictvím svého úřadu v rozhodnutí o odvolání přikázat.

Stay tuned….

10x předražené EET: skutečné náklady na EET

Kolik bude daňové poplatníky stát EET není jednoduché zjistit. V důvodové zprávě k EET  z června 2015 (strana 25) Ministerstvo financí odhaduje cenu pořízení EET na cca 370 mil. Kč (a doufá v nižší vysoutěžené ceny). Provozní náklady odhaduje na 170 mil. Kč ročně.

V prosinci 2015 Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a Generální finanční ředitelství (GFŘ) vysoutěžili vytvoření celého EET včetně napojení na ADIS za 39,9 mil. Kč s odhadovanými ročními náklady provozu 15 mil Kč. Investice do HW byla odhadována na 10-15 mil. Kč (nebylo součástí VŘ). Toto výběrové řízení bylo na přímý pokyn ředitele GFŘ Janečka zrušeno bez uvedení důvodu.

Začátkem roku 2016 nabídla společnost IBM, největší dodavatel IT služeb pro GFŘ vyhotovení EET za 50 mil. Kč. A prý je to výhodnější nabídka než vysoutěžené řešení ve zrušeném VŘ. Alespoň takto to p. Janeček a Babiš prezentovali veřejnosti i mě. Oba pánové, zejména p. Janeček mi lhali do očí.

50 mil. Kč pro IBM bez výběrového řízení je pouze na část EET (integrace s ADIS), ostatní části EET v této ceně nejsou. Zrušené VŘ s cenou 39.9mil. Kč obsahovalo všechny části EET tak, jak jsou popsány dále.

Skutečné náklady na EET v roce 2016

Všechny ceny dále jsou bez DPH. 

1) EET kreativa

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/650688

Výhercem je McCANNPrague za 2.9M Kč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

2) Mediální prostor

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/658827

Vítězem VŘ je PHD a.s. za 25,3MKč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

3) Certifikační autorita:

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/676795

Vítězem je eIdentity a.s. za 13.1MKč

smlouva byla do Registru smluv uložena 3 měsíce po podepsání (zákon přikazuje o 1 měsíce) : https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/809421

4) HW pro aplikační rozhraní EET

Rozšíření infrastruktury IS ADIS. Výběrové řízení : https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/669329

Výtězem je O2 IT, s cenou za 153M Kč. Smlouva v registru smluv uvedena až po 4 měsících, text smlouvy v Registru smluv není, je k dispozici zde https://mfcr.ezak.cz/…/137657fd40e6a55c7-smlouva-is-adis-pdf

Zde je důležité upozornit, že toto VŘ vyhrála O2 IT a.s., která ovšem z 153 mil Kč dodává HW a řešení IBM ve výši 152 mil Kč.

5) Integrace EET do ADIS od IBM_CZ

Výběrové řízení neproběhlo, zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/655349

Jde o 50mil Kč pro IBM ČR.

Souhrn

McCann Prague EET kreativa 2.9mil Kč
PHD a.s. Mediální prostor pro podporu EET 25.3mil Kč
eidentity a.s. Certifikační autorita 13.1mil Kč
IBM CZ a O2 IT HW navíc pro ADIS 153mil Kč
IBM CZ Integrace EET do ADIS 50mil Kč
Celkem 244,3mil Kč

Celkové odhadované náklady ze zrušeného VŘ:
39.9mil + 15mil HW = 55mil Kč.

Náklady do roku 2021

Je dobré kouknout i na náklady do roku 2021. Proč 2021? Protože podmínkou pro povolení JŘBU pro IBM a integraci EET s ADIS bylo vytvoření úplně nového systému ADIS do roku 2021.

U ročních provozních nákladů vycházíme z odhadů obou řešení. Situace u IBM je zajímavější o to, že již v listopadu 2016 podepsalo GFŘ opět bez soutěže smlouvu s IBM na částku 161 mil. na “Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“. Odmítá však uveřejnit, jaké práce bude IBM za tuto činnost vykonávat.

Náklady 2016 55 mil. Kč 215 mil. Kč
Roční provozní náklady 10 mil. Kč 170 mil. Kč
tzn. do roku 2021 celkem 40 mil. Kč 680 mil. Kč
Celkem náklady do 2021 95 mil. Kč 895 mil. Kč

Poznámka k tabulce: do srovnání nákladů obou řešení nezapočítávám náklady na mediální kampaň EET. 

Řešení IBM prosazené bez výběrového řešení p. Janečkem a ministrem Babišem je 9.5x dražší  než řádně vysoutěžené řešení od CGI.

Tagged , ,

Registr smluv po 6 měsících

Jeden ze tří nejdůležitějších zákonů ČR má za sebou prvních 6 měsíců víceméně zkušebního provozu.

V historii ČR po 1989 považuji za zásadní existenci tří zákonů. Ústavy ČRZákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a Zákon o registru smluv (340/2015 Sb).

Všechny tyto zákony garantují lidem svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky.

Michal Bláha

A před sebou má divoké hlasování v Parlamentu ČR, kde se ho zejména poslanci dvou vládních stran ČSSD a KDU-ČSL a KSČM  nyní snaží vykostit, podstatně omezit, zneškodnit a vyjmout tak z pod kontroly občanů nákupy státu za  230 mld. ročně, ještě než začne být opatření naplno účinné.

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL přes se opakovaná jednání nesjednotila na jednotném postupu k poslaneckým pozměňovacím návrhům.

Zatím však zákon o registru smluv platí, tak si shrňme prvních 6 měsíců jeho fungování.

Po 6 měsících

Registr smluv obsahuje smlouvy za 1,16 bil. Kč s DPH, celkem 208 227 platných smluv a 16 558 zneplatněných smluv.
Jak si úřady postupně zvykaly na registr smluv (RS), rostl počet měsíčně uveřejněných smluv. Rekordní byl listopad, kdy do RS přibylo 58.441 smluv. Z hlediska hodnoty smluv byly měsíce poměrně vyrovněné, hodnota smluv oscilovala kolem 150mld Kč měsíčně. Výjimkou byl prosinec, kdy úřady publikovaly sice “pouze 48.924 smluv, ale za to s celkovou hodnotou přes 370 mld Kč. To je jistě jeden z faktů, který si zaslouží hlubší analýzu.

Nejvíce smluv – 5.614 – přibylo do RS 25.11.2016, dvojnásobek obvyklého počtu.

Nejvíce smluv, téměř 1/3, je na částku 100 000 Kč až 500 000 Kč. Následuji 18,7% smluv s hodnotou  50 000 Kč až 100 000 Kč. Zajímavostí je 19,5% smluv bez uvedené ceny, k čemuž se ještě vrátím.

Nejvíce smluv v RS s týká Úřadu práce České republiky (přes 12.000), následovano Českou poštou, s.p. (9797) a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. (6941).

Statistiky týkající se peněz je však nutné brát s rezervou. Stává se, že jsou v RS stejné smlouvy vícekrát anebo je v  RS několik příloh ke stejné smlouvě s plnou hodnotou smlouvy. Takže orientačně – ač nepřekvapivě – nejvíce svým dodavatelům zaplatil (a zaplatí) Státní fond dopravní infrastruktury (756,01 mld. Kč) 1)Ředitelství silnic a dálnic ČR (35,53 mld. Kč) a Zlínský kraj (34,84 mld. Kč).

Nejvíce peněz inkasuje (první ČSAD Vsetín vynechávám, tam jde velmi pravděpodobně o výše zmíněnou chybu) AŽD Praha s.r.o. (14,21 mld. Kč), těsně následovaný OHL ŽS, a.s. (14,16 mld. Kč) a EUROVIA CS, a.s. (13,54 mld. Kč). Velké stavební celky hrají prim.

Přístup centrálních úřadů

Během těchto 6 měsíců jsem dostal stovky dopisů od menších úřadů a státních organizací s prosbou o pomoc, vysvětlení nejasností či poděkování za server HlídačSmluv. Tyto úřady HlídačSmluv používají pro kontrolu toho, zda smlouvy do RS zadávají správně. Bohužel MV ČR v tomto směru příliš nápomocné být nechce.

Centrální úřady mají občas k RS přístup dosti arogantní, nadřazený a plný výmluv. Také množství smluv jimi uveřejňovaný se až podezřele liší.

Jedna taková odpověď o Generálního finančního ředitelství:
Až počínaje 1.7.2016 zákon stanovuje povinnost uveřejňovat vyjmenované smlouvy, a to do 30 dnů od jejich uveřejnění. Povinnost uveřejňovat smlouvy není výslovně daná orgánům státní správy, ale smluvních stranám jako takovým – oběma. Zákon nezná žádné „povinné subjekty“, pouze povinnost uveřejnit smlouvu.
 
S účinností od 1.7.2017 bude platit, že:
–              smlouva bude účinná až od chvíle uveřejnění (není-li v ní stanoveno datum pozdější účinnosti)
–              smlouva, která nebyla uveřejněna ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena  (pokud její účinnost měla nastat hned uveřejněním), bude uplynutím těchto 3 měsíců zrušena od počátku.
 
Uveřejňování v registru smluv bude tedy od 1.7.2017 samoregulováno těmito důsledky neuveřejnění. Tzn. smluvní strany budou mít samy zájem na tom, aby byly smlouvy uveřejněny, protože jinak nebudou účinné a navíc se po 3 měsících zruší od počátku. Není stanoven žádný orgán, ani žádné správní delikty smluvních stran za to, že smlouvu neuveřejní.

Ministerstva do RS za prvních 6 měsíců uveřejnila smlouvy v rozsahu od skvělých 31,9% (Ministerstvo obrany) po ostudných 0,4% (Ministerstva životního prostředí, pro místní rozvoj a ministerstvo financí)

Úřadů bez smluv v RS je již velmi málo a jsou převážně z resortu Ministerstva spravedlnosti. Mezi nejzajímavější patří Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Akademie věd České republiky.

Hříšníci

První půlrok také ukázal na úřady a státní firmy, které se budou pokoušet povinnosti vyplývající ze zákona co nejvíce obejít. Nejčastějšími způsoby je skrytí hodnoty smlouvy a smluvní strany s odkazem na obchodní tajemství.

Ceny u všech smluv utajuje Budějovický Budvar, státní podnik či Město Nejdek, mezi největší utajovače patří Česká pošta, s.p. (8280 smluv bez ceny) nebo Nemocnice Milosrdných bratří Letovice (98,6 % smluv bez cen) 2).

Smluvní strany tají nejvíce Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.Česká pošta, s.p. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. či Kongresové centrum Praha, a.s.. Ostatní najdete zde.

Politici a osoby s vazbami na politiku

Sledujeme také vazby politiků a dalších osob na stát/úřady a smlouvy jimi uzavírané. Dle očekávání mají největší potenciální konflikt zájmů lidé spojeni s Agrofertem (Jiří HaspekloIng.Andrej Babiš či Ing.Jaroslav Faltýnek), ale ani ostatní se nedrží zpátky, namátkou:

Dalších více než 10.000 sledovaných osob a politiků je vám k dispozici.

Co dál?

Nenechme zničit zákon o Registru smluv politiky, kteří se bojí veřejné kontroly. Kontrolujte a apelujte na  poslance vládních i opozičních stran, kteří se  snaží vykostit, omezit a zničit zákon o registru smluv.

Nenechme si vzít jeden z mála zákonů, která nám – občanům – umožňuje kontrolovat, jak politici nakládající s našimi penězi, s našimi daňěmi. Posledních 25 let dokázalo, že bez účinné kontroly politici staví dálnice, po kterých se nedá jezdit, budují IT systémy, které se nedají používat a vyzbrojují armádu zbraněmi, které nic neubrání.

Kontrolujme je, protože si to zaslouží!

 

Poznámky:

1) SFDI má v RS duplikovaná data, O.Kokeš odhaduje správnou hodnotu na řádově 70mld Kč.
2) Nemocnice Milosrdných bratří Letovice má v RS mnoho smluv 2x. Skutečné procento utajených smluv bude nižší. Bohužel za 4 měsíce nebyla nemocnice schopna údaje v RS opravit (a přitom to není nijak těžké).

Vzděláváme úřady – Lekce 2: otevřenost

Tento článek je 2 díl z celkem 2 dílů v serii článků Škola chování úřadů k občanům

Jak jsme si vysvětlili v lekci 1, občan je zákazníkem úřadů. Má vůči nim mnoho povinností, ale i práv.

Mezi základní právo patří právo na informace. Úřady pracují s prostředky, které získaly (ve formě daní a poplatků) od občanů a firem. Nejsou to peníze ani úřadu, ani úředníků, ani politiků.

Jsou to společné peníze občanů a ti mají absolutní právo vědět, zda je s těmito prostředky nakládáno účelně.

Dlouhodobý přístup úřadů je  “nic neřekneme, pokud se někdo na něco zeptá, řekneme jen minimum absolutně nutné”. Tento přístup je principiálně špatný.

Úřady musí zveřejňovat všechny informace a údaje se kterými pracují pro aktivně, samy, automaticky a řešit pouze žádosti nad rámec takto zveřejněných dat. Tomu se říká princip otevřených dat a je to základní povinnost úřadů vůči občanům.

Vedlejším efektem otevřených dat je demokratizace přístupu ke státním datům a prudký nárůst informační ekonomiky postavený na těchto datech. Existuje mnoho případů po světě, od USA, přes UK po například Estonsko.

 

Vzděláváme úřady – Lekce 1: rovnocený vztah

Tento článek je 1 díl z celkem 2 dílů v serii článků Škola chování úřadů k občanům

Chování státní úředníků a politiků k občanům dosáhlo úrovně, kdy nám nezbývá než jim vysvětlit elementární základy slušného chování.

Pravidlo č. 1 – Práva a povinnosti musí být rovnocené

Přístup politiků a úřadů ke svým povinnostem vystihuje tento tweet ministra financí:
https://twitter.com/AndrejBabis/status/806795796305743877

Stát si u velké části povinnosti stanovuje sám pro sebe vyjímku či neobvykle velkou dobu na splnění. Ať již je to EET (netýká se státu, územního samosprávného celku,příspěvkové organizace,..), u Registru smluv má stát 1 rok zkušebního provozu bez sankcí (srovnej s 0 dní provozu bez sankcí u kontrolního hlášení k DPH či 1 měsíc u EET)

Stát si při vyřizování stížností může svévolně prodloužit lhůtu 30 dnů na odpověď, zatímco podnikatel má u DPH lhůtu 5 dní bez možnosti prodloužení.

Takový příkladů najdeme stovky a je nutné aktivně pracovat  na jejich odstranění.

Pravidlo č. 2 – Občan je zákazník

Úřady a úředníci jsou zde pro občany, nikoliv opačně. Občan či podnikatel jsou zákazníky úřadů.

Cílem úřadů musí být snížení zátěže pro občany a podnikatele, nikoliv zjednodušení práce úřadů bez ohledu zákazníka.

Pravidlo č.3 – Občan je zákazník se silným mandátem

Občan je povinnen platit daně. Daně jsou společným, do určité míry solidárním společným příspěvkem na provoz státu. Stát dostává peníze předem, bez specifického určení k čemu mají být využity. Je základním právem občana mít kontrolu nad tím, zda je s těmito společnými penězi nakládáno účelně a efektivně.

Tyto peníze nevlastní úředník ani úřad, tyto peníze byly úřadu poskytnuty občanem, aby je úřad použil pro stanovený účel. Proto má občan velmi silný mandát být ve vztahu k úřadům jako zákazník, jako dohlížitel a jako hodnotitel.

Občan a podnikatel má právo

 • od úřadu požadovat kvalitní službu za čas;
 • komfortní a jednoduchý způsob, jak splnit povinnosti vůči úřadu;
 • hodnotit úřad a žádat nápravu;
 • znát náklady a příjmy úřadů a způsob nakládání s prostředky úřadu;
 • znát způsob nakládání s daty úřadu a výstupy z těchto dat získaných

EET, lži a rostoucí nedůvěryhodnost Finanční správy

Andrej Babiš a stát se rozhodl, že je nutné kontrolovat – téměr – každou příjmovou operaci podnikatelů v ČR. Většina parlamentu to schválila a tak musí podnikatelé o sobě říka GFŘ a Ministerstvu financí úplně vše.

Dramaticky jiná situace je, pokud se občan či nejdejbože podnikatel zeptá, jakým způsobem GFŘ samo nakládá s jeho penězi a jeho daty. Vše je tajné, 200 miliónů za roční provoz ADIS pro IBM bez výběrového řízení je drobnost, kterou přeci podnikatele s obratem 1 milión korun ročně zajímat nemusí. A co na tom, že těch 200miliónů pro IBM je poskládáno z jeho daní.

A ještě horší je, pokud se GFŘ zeptáte, zda náhodou nemělo EET krátky výpadek, do očí vám to popřou. Bez ohledu na přesně opačnou, tvrdými daty podpořenou zkušenost podnikatelů pod EET.

A pak se GFŘ, SPCSS a Andrej Babiš diví, že jim nikdo nevěří. Není důvod, když zbytečně lžou o věcech, ve kterých musí být 100% otevření.

Uč se, státe, od podnikatelů

Podnikatelé, podnikající na internetu, obsluhující stovky tisíc zákazníků ví, jak se ke svým zákazníkům chovat.
Na plánované výpadky/upgrady je potřeba upozornit proaktivně minimálně 24 hodin předem (či déle). Na neplánovavé ihned jak je to možné. A po ukončení prací o tom všechny informovat.
A velmi důkladně evidovat, zda skutečně nastat či nenastal problém, pokud ho zákazník hlásí.
A všem proaktivně přiznat, že problém nastal, pokud se tak stane. Protože my podnikatelé víme, že chyba se stát může. A že popíráním si důvěru nikdy nevybudujeme. 
Finanční správo, státe, učte se tomu, co komerčni sféra , kterou tak důkladně hlídáte, ví a dělá více než 20 let.

Registrace k EET v podání Finanční správy

Varování, tento text vás přenese do roku 1992.

Pokud se musíte přihlásit k EET, máte 2 možnosti. Já popíši variantu kdy se vám nechce osobně na FÚ a použijete s důvěrou moderní techniku.

Vstup na Daňový portál vás přivítá důrazným upozorněním,  že připojení k tomuto serveru není bezpečné a že hrozí ukradení údajů od útočníků. Což našince, zvláště na daňovém portále, jistě potěší.
screen-shot-2016-12-01-at-13-00-30

Mnohaletá ignorace neplatného certifikátu (resp. od autority co není v systémech mezi důvěryhodnými) ze strany MFČR je šokující.

Následující vyplnění formuláře s “žádostí o autentizační údaje do EET” vás ujistí, že zde zákazníkem nejste. Přestože stát vlastní a provozuje Obchodní a živnostenský rejstřík, nutí vás kromě IČO vyplnit minimálně 28 dalších polí, které již o vás zná (jmeno, adresu, DIC, PSC, jednatele, ….). Pro jistotu se ptá i na příslušný FÚ, což ví pouze moje účetní. GFŘ nejspíše ne, proto ji to musíte říci vy.

screen-shot-2016-12-01-at-13-05-02

UX formuláře vrcholí poslední obrazovkou z mnoha, kde vás upozorní na chyby, které jste provedli o 3 obrazovky dříve a kam se obrazovku po obrazovce musíte zase vrátit!

Vše ale dobře dopadlo a po 20 minutách vypisování formulářů a hledání přístupu do datové schránky je žádost odeslána.

Nečekejte, že autentizační údaje (BTW zeptejte se své matky, co si pod tím představí) dostanete obratem. V případě, že máte štěstí, přijdou za 1-2 pracovní dny. Pokud máte smůlu, pak za 5 kalendářních dnů.

Po průměrných 2 dnech vám přijde do datové schránky zpráva s loginem a heslem (to je správná odpověď mami).

V této zprávě není žádná informace o tom, kam login a heslo máte zadat. Musíte hledat pracně na internetu, či na etrzby.cz.

screen-shot-2016-12-01-at-14-31-05

Po nalezení portálu EET a zadání loginu a hesla se dozvíte, že login a heslo nefungují a budou fungovat až následující den. Přidat tuto informaci do doručené zprávy je asi nad síly GFŘ.

UX samotného portálu EET a vyžádání si nutného certifikátu je také zážitek, ale do dalšího pokračování.

Co dělá Finanční správa 2-3 dni s tou žádostí?

Po odeslání žádosti o přístup do EET tato žádost dojde datovou schránkou na vybraný FÚ.

Zde je žádost dle pořadí doručení ručně vyzvednuta pracovníkem FÚ a přenesena do aplikace FÚ, kde se kontrolují údaje z žádosti.

Pracovník FÚ ručně kontroluje údaje z formuláře (ano, ty podnikatelem pracně vyplněné) zda jsou správně. Kontrolu provádí ručně řádek po řádku. Drobné chyby opraví, vážné způsobí vrácení žádosti zpět podnikateli.

Poté ručně vloží údaje z žádosti do systému EET a ručně nechá vygenerovat autentizační údaje, které jsou odeslány datovou schránkou.

Vzhledem k tomu, že místní FÚ odesílají zprávy z datové schránky dávkově, pokud do ní vaše žádost přistane moc pozdě, čeká tam do dalšího dne.

Disclamer: tento postup mi sdělil pracovník FÚ, který není počítačový odborník, ale tuto činnost vykonává. V detailech se může postup lišit, základní princip ruční práce a kontroly nikoliv. Bohužel jsem neměl možnost to vidět na vlastní oči (je na to přísný zákaz, speciálně pro EET) a jedná se tak o zprostředkovanou informaci.

V první etapě takto pracovníci Finančních úřadů ručně zpracovali 50.000 žádostí, do března 2017 je čeká dalších 190.000 a v dalších etapách 200.000 žádostí.

Teď už asi všichni tušíme, proč Ministerstvo financí požaduje výrazný nárůst zaměstnanců Finanční správy.

A jak mi bylo diskrétně sděleno, FÚ mají neomezené prostředky na odměny za práci přes čas.

Jak šla registrace k EET udělat jinak a lépe

Neexistuje žádný právní ani technický důvod pro kontrolu údajů či nároku žadatele pro přístup do EET. Do EET je možné se přihlásit i dobrovolně. Současný postup registrace je neobhajitelně zdlouhavý, drahý, nepružný a neefektivní.

Možností jak totéž udělat jinak a lépe je celá řada, ale zde ukážu dvě nejjednodušší, nejméně pracné a vlastně zcela přirozené.

Varianta 1:

Drtivá většina subjektů spadající pod EET vlastní datovou schránku. Autentizační údaje bylo možné všem, během října a listopadu, vygenerovat a zaslat do datové schránky. A ty subjekty, které se rozhodly pokračovat v podnikání pod EET by je využily, ostatní ignorovaly.

Novým subjektům by se po zápisu do OŘ údaje vygenerovaly automaticky taktéž. Podnikatelé bez datové schránky by si požádali osobně na FÚ stejně jako dnes. Byl by jich zlomek.

Toto řešení je zcela automatizované, nenáročné jak na FÚ, tak na implementaci, tak zejména na podnikatele. Podobné řešení již nyní GFŘ dělá, když autentizační údaje vyzvedávané na FÚ jsou předem vygenerované.

Varianta 2:

Žádost o přístup o EET ve formě (třeba) prázdné datové zprávy by se zaslala datovou schránkou na speciální datovou schranku pro registraci EET. Dle odesílatele je jednoznačně určen žadatel o přístup do EET (IČO a další údaje). Strojově, ihned nebo v horším případě dávkově, by se vygenerovali autentizační údaje a zaslali zpět žadateli.

Formální kontrolu (existence subjektu atd). je možné provést plně automatizované ve státních rejstřících, škálovatelné a rychlé. Přístup do EET může mít podnikatel během minut až hodin (při dávkovém zpracování).

 

IBM

Je dobré připomenout, že toto řešení dodalo a implementovalo IBM. Poděkujmu mu za to, co dokáží “vytvořit” za 50mil + dalších 200 mil. za správu ročně a všichni na to mysleme při hledání kvalitních dodavatelů IT a SW.

IBM k EET dále dodala HW za 153 miliónů korun.

Tagged

MacBook Pro 2016 je v UX pro Apple krokem zpět.

Ihned po prezentaci nových MacBook Pro s TouchBarem jsem si jeden objednal. Ne proto, že se mi líbil, ale že potřebuji vyměnit svůj MacBook Air z 2013 za stroj s větší pamětí (16GB RAM).

Já na MacBooku převážně píšu. Všemi deseti, na klávesnici nekoukám. V průměru 50% času jsem na OSX (prohlížeč, office, mail apod., zpracování dat, programování), 50% ve Windows (běžící v Parallels, bez vzajemné integrace), kde programuju ve Visual Studiu a používám tam hromadu dev tools.

Chvála TouchBaru

Dva dny jsem používal pouze nový MacBook. TouchBar zvýrazňuje principiální rozdíly mezi MacOS a Windows. OSX se ovládá přes klávesové zkratky, Fn tlačítka prakticky nepotřebujete (zatímto ve Windows je potřebujete i na základní klávesové zkraty). Proto na MacOS dává TouchBar smysl, veliký.

Pravda, pokud píšete všemi deseti, nevyužijete vymoženosti jako spellchecker na TouchBaru, protože nabízené možnosti slov prostě nevidíte. Očima se soustředíte na obrazovku, kde sledujete psaný text a pohled na klávesnici je navíc.

U kreativních činností (úprava fotek, práce s videem) je TouchBar téměr geniální.

Přesto TouchBar nechci

Přesto je TouchBar hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl tento stroj vrátit. Když by byl jediným, zvažoval bych to mnohem déle, důkladněji a s nejistým výsledkem. Ale bohužel to není jediný důvod.

Při práci ve Windows se bez Fn kláves neobejdete. Při programování ještě více, Visual Studio, v různé editory, TotalCommander, všechny tyto aplikace mají nejčastější klávesové zkratky postavené na Fn klávesách.

TouchBar je dotyková plocha s displeje,, matná, bez reliéfu. Nedává žádnou zpětnou vazbu na to, zda se dotknete (a spustíte akci pod prstem) či nikoliv. Nemá žádnou haptickou odezvu.

Pokud vám občas malíček levé ruky zabloudí nad TouchBar (kde bývá Esc), pak spuštíte různé akce (třeba v Safari Back and Forward) aniž to tušíte. Na obrazovce se dějí prapodivné věci a vy nevíte proč.

Ve Windows zapoměňte na psaní všemi deseti. Před zmáčknutím Fn klávesy se musíte podívat kde je, protože si nemůžete (jako na klávesnici hmatem) najít prostor klávesy a stiskem zmačkout. Nemůžete mít na Fn připravený prst ke zmáčknutí. Protože dotykem mačkáte.

Dlouho, intezivně jsem se pokoušel na TouchBar zvyknout. Jde to, jen má produktivita jde o 20-30% dolů, naučené flow je rozbité a neexistuje šance se dostat zpět. Protože TouchBar nemá žádný reliéf ani odezvu na zmáčknutí.

Druhý pohled: K účelu, ke kterému TouchBar vznikl, pro ovládáni v OSX se hodí skvěle. Zde reliéf nedává smysl, a zpětná vazba na stisk vadí jen trochu (a vsadím se že v další verzi ji tam Apple přidá).

Chvála MacBook Pro

Na MacBook Pro se nechají najít i dobré věci.

 • Touchpad je velmi velký, skoro až moc, ale velmi příjemný, se silnou odezvou, přesný. Žádné překvapení. Skvěle pozná dotyk položenou dlaní a ignoruje ho.
 • MacBook Pro je rychlý. SSD se čtením a zápisem nad 2Gb/s je skvělé. Prakticky rozšíření RAM.
 • Displej je fantastický.
 • Stejně tak mechanické zpracování. Měl jsem vesmírně šedou barvu. Nádhera.
 • Na TouchId (nejen odemykání prstem) si člověk zvykne.

Polovičatost a nekonzistence Apple

TouchBar není – pro mě – jediným problémem. Letos jich Apple v celém Apple ekosystému udělal abnormálně mnoho. Pojďme si je probrat:

 • Výdrž na baterii. Pro mě druhý hlavní důvod pro vrácení. Můj MacBook Air i po 3 letech se stejnou baterií vydrží o 2-3 hodiny déle (až 10 hod). Aira mohu vzít bez obav na celodenní schůzky bez nabíječky. MacBook Pro nikoliv.
 • MagSafe. Kdo nezažil, nepochopí. Nejgeniálnější věc pro denní používání MacBooků. Nechápu, proč MagSafe nezůstal (spolu s audio portem), s možnosti nabíjet přes USB-C porty. Velký nedostatek. 3rd řešení jsou polovičatá, hlavně kvůli více či méně koukajícím kusům hliníku z počítače ven.
 • Výkon/cena. Notebook stál o 30% více, než srovnatelný 13” MacBook Pro v roce 2014 (CPU výkon +- stejný, grafika 3x pomalejší, disk 4x pomalejší) s efektivní výdrží o 25% vyšší. Nárůst výkonu neodpovídá nárustu ceny. Od 2011 byl MacBook cenově srovnatelný s podobnými stroji pro Windows. Nyní cena skáče o 1/3 výše oproti kvalitou a výkonem podobným strojů pro Win, bez zjevného důvodu.
 • USB-C cable hell. Nevíte o co jde? Kuk sem (EN) či sem (CZ). Mě přechod na USB-C nevadí. Periferií jsem moc nepřipojoval (nejvíce SD cardu z kamery). A dokážu i ocenit, že se Apple snaží vše sjednotit do jednoho portu. Ale odmítám si barevně označovat, či popisovat, který – visuálně nerozlišitelný – USB-C kabel je pro nabíjení, který pro rychlý přenos dat, který umí poslat obraz do monitoru a který nikoliv, a který není vhodný na nabíjení anebo naopak nabíjet umí, ale má rychlost USB 2.0.
  To byl pro mě třetí důvod pro NE
 • Zvětšující se UX nekonzistence Apple produktů.
  • iPhone 7 (který mám) používá pro nabíjení Lightning konektor do USB. K MacBook ho bez redukce nepřipojím.
  • iPhone 7 nemá audio konektor, a sluchátka mají Lightning konektor. MacBook má audio konektor, nemá Lightning konektor a  sluchátka pro iPhone nezasunu do Apple ani přes redukci. Musím nosit dvoje sluchátka anebo audio-lightning redukci k ne-Apple sluchátkům!
  • Apple nedodává k MacBook Pro za 60.000,- plnohodnotný USB-C kabel pro rychlé přenosy dat. Musím si za 500,- koupit další. WTF!!!
  • Apple mi nedal ani k telefonu, ani k notebooku USB-C – Lightning kabel, abych mohl iPhone nabijet z notebooku. WTF!!!
  • Pokud položím MacBook na iPhone 7, tak se MacBook uspí. Myslí si, že jsem zavřel display. Cool :-(.
  • Když máte na ruce Apple Watch, odemykání MacBook Pro je sranda. Můžete napsat heslo, odemknout otiskem prstu (TouchID je bleskové) či počkat než MBP odemknou Apple Watch.
   TouchID je možné použít i na nakupování, na hodně věcí v systému kde je nutné vyplnit heslo (třeba ukázat uložené loginy v Safari), ale Apple Watch na totéž použít nejde.
  • Chaos v modelových řadách MacBook Air (co s ním bude?), MacBook a MacBook Pro a naprostá tajuplnost jak to bude dál. Podle mě sami neví.

Závěr

Apple, mých 60.000 Kč se nezasloužíš. Buď si nechám starý MBA a počkám co bude příští rok na vylepšený MBP, anebo si koupím starší MBP 2014-2015 a počkám další 2 roky. Při aktuálním intervalu novinek v MacBook světě (2-3 roky mezi generacemi a prodlužuje se to) to možná bude nejlepší řešení.

 

Tagged ,

Andrej Babiš a Barbora Boschat

Dnes byla B.Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69 ministerstva financí ČR. Oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí” šetří řádné nakládání s dotacemi EU v ČR a je nezávislé na vedení ministerstva financí.

Je to zásadní zpráva o demokracii a dělání pořádku ve státní správě v podání předsedy hnutí ANO. Proč?

Ptali se mě dnes i diskutující na Twitteru, tak odpovídám.

Zde je celý případ. Diskutující na Twitteru mě přesvědčovali, že vše bylo formálně v pořádku a že o nic nejde. Formálně možná ne, ale v kontextu je to nejhorší čin ministra Babiše od voleb.

Stručné formální shrnutí:

5.1.2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF (European Anti-Fraud Office) začal řešit podezření, že jistá česká firma změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6.1.2016 vyzvídala úřednice B.Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací”, v interních systémech MF ČR a v OLAF v Bruselu podrobnosti o probíhajícím vyšetřování

6.1.2016 nadřízení B.Boschat zjistili, že B.Boschat toto provedla na pokyn náměstka Tomáše Vyhnánek, který B.Boschat nařídil obejít své nadřízené, kontaktovat nestandartne OLAF a v rozporu s předpisy prohledávat interní systémy MF ČR.

Tomáš Vyhnánek

Tomáš Vyhnánek

22.1., 23.1. a 26.1.2016 – jednání mezi min. Babišem, a vedením oddělení 69 (Janák, Uhrinová). Babiš odmítá kárné řízení  proti nám. Vyhnánkovi a  B. Boschat.

25.1.2016 – nám. Vyhnánek žádá ředitelku oddělení 69 o zastavení vyšetřování B.Boschat, tajemník ministerstva Jan Sixta odmítá případ vyšetřovat (je to jeho pravomoc).

Tomáš Vyhnánek

Jan Sixta

1.2.2016 podává Janák a Uhrinova podávají  Oznámení podezření na protiprávní jednání k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky.  Vyšetřování je ukončeno závěrem, že min. Babiš nic nespáchal (úředniky nemůže šetřit).

Březen 2016 vypsáno výberové řízení na ředitele oddělení 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

10.7.2016 vítězí pí. Barbora Boschat ve výběrovém řízení na ředitele oddělení 69.

6.9.2016 je pí. Barbora Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69.

Žádný z výše uvedených faktů ministerstvo ani nikdo z účastníků nepopřel, s výjimkou tohoto vyjádření nám. Vyhnánka.

Kontext

Formálně či řaději úředně je vše ok? Já si to nemyslím, ale orgány rozhodli, tak to tak berme. Teď si doplňme kontext.

B.Boschat se zajímala o vyšetřování firmy Agrofert (skrytý lobbing) a o dotaci Čapí hnízdo. Obě firmy ve 100% vlastnictví ministra financí Andreje Babiše, jedné z hlavních postav příběhu. Jeden z aktérů, který si nepřál vyšetřování celé věci.

B.Boschat se díky výběrovému řízení (jak časově příhodně potřebného, že?) stala vedoucí oddělení 69 a je nyní nadřízenou lidí, kteří na jeji podvodné jednání upozornili a žádali jeho vyšetření.

B.Boschat se stala vedoucím oddělení, které kontroluje, analyzuje a hlásí nesrovnalosti čerpání EU dotací v ČR. Největším příjemcem EU dotací v ČR je ministr financí Andrej Babiš.

Ministr Andrej Babiš je vyšetřován a je stále podezřelý (jako 100% majitel koncernu Agrofert) ze zneužití dotace pro objekt Čapí hnízdo. Obě kauzy vyšetřuje OLAP, se kterým B.Boschat komunikuje.

Nevím, zda někdo z vás toto považuje za správné. Ale já rozhodně ne.

Odpovědi na argumenty a výtky diskutujících:

 1. B.Boschat vyhrála VŘ řádně.
  Formálně ano, ale tato VŘ jsou hodnocena kromě formálních požadavků na základě měkkých předpokladů. Takže snadno zmanipulovatelně
 2. Pro úředníky je to nová situace a neví do dělat
  B.Boschat mohla odmítnou požadavek nám. Vyhnánka. Ale nemusela se hlásit na místo své šéfky co problém ohlásila. BB mohla odejit pryč, mohla přejít na jinou pozici . NIC z toho neudělala, za své chování je vybrána na místo své šéfky. Místo samozřejmě přijala.
  Andrej Babiš mohl aktivně podporovat vyšetření celého jednání. Mohl zpřístupnit všechna data. Mohl apelovat na B.Boschat aby se neúčastnila VŘ. Mohl posunout VŘ na dobu, kdy bude celá věc ukončena*). Mohl to prezentovat jako ukázkový případ, že nehraje pod sebe. Nic z toho neudělal, udělal přesný opak. Zamezil vyšetřování, bránil se mu a dělá, že se ho to netýká. Týká.
  Nám. Vyhnánek by měl odejít. Je to morálně a eticky zcela nezpůsobilý člověk.

*) dle 234/2014 Sb. muselo MF do 30. 6. 2016 vypsat VŘ na ředitele odborů a vedoucí oddělení. Nebylo možné to posunout, jak jsem se domníval. Přihlásit se mohl kdokoli ve služebním poměru kdo vykonává službu v příslušném oboru služby.
Formální shrnutí podrobně:

5.1.2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF začal řešit podezření, že česká firma Agrofert změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6.1.2016 odeslala řadová úřednice Barbory Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací” – oddělení z definice nezávislé na ministerstvu financí, email, ve které vyzvídá u OLAF (European Anti-Fraud Office) zda OLAF vyšetřuje podezření ze zneužití dotace u Agrofertu a u projektu Čapí hnízdo. Zároveň ve stejny den zkoumala bez řádného zaevidování s číslem jednacím, co je ke kauze Čapí hnízdo vedeno v interních systémech ministerstva financí

Přečtěte si více na: http://reportermagazin.cz/za-babise-za-agrofert/

6.1.2016 Zuzaně Harmathová z OLAF v Bruselu email přeposílá nadřízenému pí Boschat p. Janákovi s dotazem, o co se jedná. Chování OLAF je pochopitelné, do této chvíle bylo obvyklé, že s OLAF komunikovala vedoucí oddělení (Martina Uhrinová) anebo p. Janák. Nikoliv řadový referent.

6.1.2016 na svolaném jednání pí. Boschat, p. Janáka a pí. Uhrinové pí. Boschat řekla, že email a zjištování stavu vyšetřování poslala na základě interního pokynu náměstka min.financí Tomáše Vyhnánka.

Následně vedoucí oddělení 69 napsala varování OLAF, že se jedná o aktivitu v rozporu s předpisy ministerstva a OLAF na tyto žádosti nemá reagovat.

22. ledna 2016 a 23.1.2016 se p. Janák a pí. Uhrinová setkávájí s ministrem Babišem a se situací ho seznamují.

23. ledna 2016 se ministr Babiš obrátil na státního tajemníka resortu Jana Sixtu a upozornil ho, že se úředníci z odboru 69 snaží dostat do mailové korespondence jeho náměstka. Sixta dal pokyn šéfovi kybernetické bezpečnosti ministerstva Tomáši Bauerovi, aby zatím úředníkům nic nedával. Janák a Uhrinová o tom v té chvíli samozřejmě nevěděli, a tak v domnění, že jim to min. Babiš posvětil, stále žádali šéfa kybernetické bezpečnosti o zpřístupnění mailů Barbory Boschat.

25.ledna 2016 náměstek Vyhnánek na setkání s pí. Uhrinovou ji žádá, až přestane řešit případ úřednice Boschat.

26. ledna 2016 dochází k další schůzce mezi p. Janákem, pí. Uhrinovou a min. Babišem, kde ministr odmítl kárné nám. proti nam. Vyhnánkovi a  pí. Boschat.

Tajemník Sixta, zodpovědný za řešení přestupků úředníků na ministerstvu reálně odmíta celou věc řešit.

1.2.2016 podává Ladislav Janák Oznámení podezření na protiprávní jednání

(http://reportermagazin.cz/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda/) nám. ministra k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky.

JUDr. Kněžínek má právo vyšetřovat pouze ministry, nikoliv zaměstnance ministerstva a později konstatoval, že ministr Andrej Babiš se žádného protiprávního jednání nedopustil.

Ministr Babiš se k celé věci odmítl vyjádřit s tím, že se nic nestalo.

Ministerstvo financí vede kárné řízení s pí. Uhrinovou a p. Janákem z podezření z podávání informací novinářům, a s pí. Boschat (přesný důvod neznám).

Dochází k vyhlášení vyberového řízení na ředitele odboru 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

10.7.2016 vítězí pí. Boschat ve výběrovém řízení na ředitele odboru 69.

 

Celé mé povídání by nebylo možné bez zjištění, investigace a skvělých článku Jaroslava Kmenta a časopisu Reportér. Díky.

http://reportermagazin.cz/author/jaroslav-kmenta/

http://reportermagazin.cz/za-babise-za-agrofert/

http://reportermagazin.cz/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda/

 

Jednání o platech zaměstnanců bez dohody. Riziko stávky majitelů firem trvá!

Předsednictvo Odborového svazu majitelů firem rozhodlo o

KONÁNÍ STÁVKY MAJITELŮ FIREM  ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZAMĚSTNANOST 2.5 MILIÓNŮ OBYVATEL ČR  

K tomuto rozhodnutí bylo Předsednictvo donuceno mnoharočními neúspěšnými jednáními na všech úrovních.

Stávka není primárně namířena proti zaměstnancům, ale na podporu výrazného zlepšení psychických, pracovních a sociálních podmínek majitelů firem a změny přístupu státu k soukromému podnikání.

Stát dlouhodobě zhoršuje právní, daňové a legislativní podmínky soukromého podnikání a zaměstnanci brutálním tlakem požadují stále vyšší mzdy, přičemž takové zaměstnance není možné legálně propustit. Tento stav prakticky znemožňuje podnikání a kolektivní vyjednávání ve firmách.

Odmítáme dosavadní praxi, aby zaměstnanci požadovali navýšení platů bez odpovídajícího zvýšení produktivity práce a snížení nemocnosti zaměstnanců o 10%. Požadujeme výrazný nárůst produktivity práce zaměstnanců při zachování současných mezd.

Odborový svaz majitelů firem žádá, aby obecně platným právním předpisem byly stanoveny nepřekročitelné mzdové nároky zaměstnanců pracujících v soukromém sektoru.

Tento požadavek podporuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace podnikatelů a manažerů, Česká asociace podnikatelů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a největší soukromí zaměstnavatelé v ČR.

Tento požadavek již 1.12.2012 podpořil majitel společnosti Agrofert A.Babiš, generální ředitel Škoda Auto Bernhard Maier, generální ředitel Tesco Stores ČR David Morris a tisíce dalších.

Přesto po řadě jednání nedošlo k dohodě.

Odborový svaz majitelů firem s plnou vážnosti vyzývá vládu, zaměstnance a všechny zúčastněné, aby období měsíců srpna a září využily k intenzivním jednáním o vyřešení sporu a předešly vážnému sociálnímu konfliktu.

Odborový svaz majitelů firem dlouho, korektně a trpělivě jednal. Nyní je řešení v rukou vlády a zaměstnanců. 

Předsednictvo Odborového svazu majitelů firem rozhodlo, že pokud budou jednání neúspěšná, zahájí časově neomezenou stávku majitelů firem. Majitelé firem přeruší veškerou svou práci včetně vydávání pokynů k vyplácení mezd zaměstnancům a všichni členové budou na náměstích jednotně prosazovat své požadavky.

Termín stávky vyhlásí 3 dny před jejím konáním.

V Praze, 5.8.2016

Michal Bláha
předseda Odborového svazu majitelů firem

iPhone, jaký by měl být

Jsem věrným – už od první generace –  ale postupně méně a méně nadšeným uživatelem iPhonu. Nadšení z novinek a zkoumání nových možností nového telefonu už nezůstalo prakticky žádné. Nejhorší je, že trend, kterým HW iPhone postupuje, se začíná míjet s mými požadavky na telefon.

Takže mi nezbývá než popsat mé požadavky na nový iPhone a doufat, že si to v Cupertinu přečtou ;-).

 1. Doba provozu
  Je hezké, že každá generace telefonu má rychlejší CPU a GPU, a je tenčí, ale doba provozu na baterie se nemění. Děkuji, už nechci tenčí telefon, který jde snadněji ohnout v kapse. Já (nutně) nepotřebuji 2x rychlejší telefon. Já chci klidně silnější, těžší kousek, který vydrží 2 dny provozu. Alespoň 2x více než dnes.
 2. Odolnost
  Aktuálně nosím po kapsách iPhone 6. Už 2x jsem ho v kapse ohnul. To se mi nestalo ani jednou s libovolnou předchozí generací. Asi daň za velikost a tenkost. Daň, o kterou jsem se neprosil.
  Stejně tak odolnost displeje telefonu na náraz je pořád stejná, jen velikost a cena displeje roste. Tenkost telefonu si stejně neužiju ani 1 minutu, když současně s telefonem kupuji obal dvojnásobující tloušťku telefonu.
  Kašlete na tenkost, přidejte na odolnosti. A klidne tloušťce a váze.
 3. Vodotěsnost
  Vyhodit telefon za 20.000,- po jednom pádu do vany je nejenom trapný, ale i nasírací. Chci a trvám na vodoodělném telefonu. Spolu s odolnosti proti mechanickému poškození se toto brzo stane mým show-stopperem s Apple. Já nepotřebuji design skvost, jehož užitné vlastnosti podstatně omezují reálnou použitelnost telefonu v běžném životě. Já chci telefon, který sice pěkně vypadá, ale současně funguje a vydrží. Krása je sekundární, použitelnost primární.
 4. Charging cable hell -> Bezdrátové nabíjení
  Nabíječky a nabíjecí kabely jsou zlo. Pokud máte “standardní” sadu Apple produktů – iPhone, Watch a MacBook, musíte s sebou tahat ke každému zařízení extra nabíječku a extra kabel. A fámy praví, že příští iPhone má být bez Audio jacku, s bezdrátovými sluchátky. Takže čtvrtá sada kabelů je na světě.
  Přiznávám, to nedám. Už nyní na dovolené či služební cesty NEVOZÍM Apple Watch. Kombinace extra kabelu a denního dobíjení je na mě moc.
  Apple, chci jednotné, vzájemně kompatibilní a nejlépe současné nabíjení pro iPhone , Watch a bezdrátová sluchátka v různých kombinacích. Prostě nějakou plochu, kam bez ladu a skladu pohodím zařízení a ono se přes noc nabije. OK, když budu potřebovat rychlost, použiju kabel. To beru. Ale s dalším samostatným nabíjením na sluchátka už za mnou nechoď.

 

Nechci toho moc, až na lehce idealistický bod 4 je vše technicky možné, relativně snadné a konkurence už to má. Nechci více krásy, chci více použitelnosti. Díky.

A co vy, jaký by měl být váš příští iPhone? PS: iPhone x Android x cokoliv flamewars v komentářích mě nezajímají.

EET bude stát více než 50 miliónů. Konečná cena je neznámá.

(Této události předcházel můj článek a Pane Babiši, zklamal jste mě. Nevěřím vám! a má následná schůzka s Andrejem Babišem)

Dnes (12.4.2016) jsem byl na schůzce na Ministerstvu financí ohledně EET a výběrového řízení na něj. Byla to schůzka, kde jsme šli poměrně hodně do detailů. Pro obecný přehled o důležitých událostech kolem EET a MF doporučuji tyto zdroje:

Já zde uvedu detaily, které nebyly dosud (příliš) známy, které jsem se dnes dozvěděl, a které občas proložím svým komentářem.

EET je skládá (ve vnímání MF a GFŘ) ze 4 částí:

 1. ADIS
 2. portál finanční správy
 3. certifikační autorita
 4. transakční rozhraní

Kritizované a hojně citované JRBU (vybraný dodavatel bez výběrového řízení) se týka pouze bodu 1. a částečně bodu 2. Neboli – 50milionů pro IBM pokryje pouze práce v bodu 1 a část prací v bodu 2. Neboli se dá s úspěchem předpokládat, že cena implementace EET bude vyšší než 50mil. Kč. (MF sice tvrdí, že 50mil je max.částka schválená vládou a že může být nižší, představu o nákladech na zbývajících části systému nemá anebo odmítá sdělit).

Body 3. a 4. nemají zadání, není jasné kdy a zda vůbec se budou soutěžit a jakým způsobem a i plánovaný časový plán vzbuzuje (mé) obavy.

Pojďme si to rozebrat podrobněji.

1. ADIS (Automatizovaný Daňový Informační Systém)

Černá IT díra, jejichž vstup je v kapsách daňových poplatníků a výstup v kapse firmy IBM. Včera uveřejnilo GFŘ dokument, kde přiznává složitou pozici MF, resp. GFŘ vůči IBM a neochotě IBM na změnu smlouvy.

Kompletní technologický a právní vendor lock-in IBM

Technologický vendor lock-in je realizován rozsahem systému jako takového a zejména pak dominancí prostředí 4GL a proprietárních komponent 4GL,v kombinaci s jejich propojením na ostatní minoritní technologie bez odpovídající dokumentace (procesní model, dokumentace kódu) Nový vývoj ve 4GL ve světě ani v ČR neprobíhá, a toto vývojové prostředí je ve vegetativním stádiu.
Na otázku „Zkoumalo GFŘ právní možnost předání kódu IS ADIS vytvořeného 4GL třetímu subjektu, který by provedl jeho konverzi/ re-engeneering a odladění např. v jazyku JAVA? Je to možné vzhledem k právům IBM s.r.o.? Musí GFŘ disponovat souhlasem IBM s.r.o.?“ Odpovědělo GFŘ: „Ano“. V roce 2015 zkoumáno a prověřováno. Závěr je, že GFŘ může mít kód pouze pro vlastní použití a IBM nechce udělit právo disponovat s kódem 3. osobě / jinému subjektu.“
IBM s.r.o. na otázku „Jaká konkrétní opatření udělalo, dělá a plánuje udělat vedení projektu ADIS, aby zamezilo vzniku vendor lock-in?“ odpověděla „Toto je otázka na objednavatele systému ADIS“.

MF tvrdí, že cenu a smluvní podmínky implementace změn ADIS kvůli EET zatím nezná, zatím s IBM vyjednává, ale že smlouva bude veřejná. Dále, že by náklady na provoz, support a infolinku ADIS neměly vzrůst. Finální smlouva s IBM ukáže, zde tomu tak skutečně bude.

Popis změn, které má IBM provádět, a zadání JŘBU přislíbil p. Fridrich z GFŘ poslat na můj email obratem. Pak se rád podělím.

Můj názor v této věci je, že JŘBU není možné v tomto případě využít, protože se jedná o doplnění nové funkčnosti k ADISu a nikoliv údržbu či obvyklou úpravu stávající funkčnosti, a tudíž mělo GFŘ postupovat cestou otevřeného VŘ. Uvidíme zda a jak se k tomu vyjádří ÚOHS. Na schůzce jsme tuto právní otázku neřešili.

2. portál finanční správy

Portál veřejné správy je částečně spravován a vyvíjen IBM (EPO) a inhouse v GFŘ ve spolupráci s firmou Internet Projekt.  Součástí portálu jsou daňové informační schránky, přes které mohou koukat firmy na části daň.spisu. Data z EET jako přehledový report zde skončí také.

3.  Certifikační autorita

Bude mít na starosti vydávání, rušení a ověřování certifikátů, nad kterými bude postavena autorizace a autentizace pokladních systémů a plátců daní.

4. Transakční rozhraní

V podstatě veřejné API, se kterým budou pokladní systémy komunikovat a na které jsou kladeny nároky na rychlost odezvy.

 

A kolem bodu 3. a 4. se to taky pěkně zamotává.

 • Body 3. a 4. bude GFŘ poptávat po SPCSS (přes původní, opakované tvrzení, že budou soutěženy otevřenou soutěží). Existuje smlouva mezi GFŘ a SPCSS s popisy procesů a požadovanými parametry na systém, které bych měl také dostat.
 • Definici transakčního rozhraní (API) má dodat IBM a to po uzavření JŘBU a podepsání smlouvy (očekáváno k 1.5.2016). Současně chce MF uveřejnit popis API do 30 dnů po uveřejnění zákona o EET ve sbírce (tzn. k 12.5.2016). Takže IBM bude mít 12 dní na dodání (draft již existuje, víceméně se čeká na validaci ze strany IBM)
 • K 1.7. by GFŘ rádo uveřejnilo testovací API pro třetí strany. To nebude postaveno nad kódem od IBM a nebude mít plnou funkčnost finálního API (třeba ukládání vložených testovacích účtenek)
 •  Teprve po 12.5. může SPCSS vypsat VŘ na dodavatele API a certifikační autority. Obvyklá doba otevřeného VŘ na MF je 3-4 měsíce (pokud ho nikdo nenapadne), takže dodavatel bude vybrán k +- 1.9.2016.
 • EET má být spuštěno 1.12.2016, takže dodavatelé API a CA budou mít na vývoj, testování a nasazení 3 měsíce.
 • Na schůzce nebyl nikdo z SPCSS  a tak nikdo nechtěl říci ani naznačit, zda se body 3. a 4. budou dělat v SPCSS inhouse (“samozřejmě” s podporou nevysoutěženého subdodavatele – můj komentář) či se budou soutěžit. (vsadíme se, po výše uvedeném, jak to dopadne? 😉 ). Byla mi přislíbena schůzka s lidma z SPCSS, tak snad se dozvím více podrobností,

 

Celá diskuze ohledně časového plánu byla velmi zmatečná a termíny a postupy se během diskuze různě měnily, takže nemohu vyloučit, že finální plán GFŘ bude jiný, ale tohle je poslední a nejsrozumitelnější verze, kterou jsme na schůzce diskutovali a která byla opatrně potvrzena.

Michal Špaček se mimojiné ptal, zda MF či GFŘ zvažuje část či celý systém EET uveřejnit jako open source. Otázku nikdo nečekal, ale pánové z GFŘ to nevyloučili (což by bylo skvělé). Pánové Sagl a Janáček z MF byli striktně proti (s obvyklým postojem security through obscurity). Bohužel už nebyl čas otázku diskutovat do větší hloubky, ale ostrý nesouhlas IT lidí z MF byl zřetelně cítit. Změna tohoto postoje je velký mentální kotrmelec a trochu se bojím, že nastane až s generační změnou v IT ve státní správě.

 

PS: Schůzky se zůčastnili (po celou nebo část doby) tyto osoby:

Ministr Andrej Babiš (uvedl schůzku a asi za 20 min musel odejít)
Michal Špaček
 – bezpečnost
Já 😉
Ing. Jiří Fridrich – ředitel sekce informatiky GFŘ
Ing. Martin Janeček – generální ředitel GFŘ
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna – náměstek sekce informační a komunikační technologie MF (odešel asi po 20 min)
Karel Sagl – zaměstnanec odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu (MF)
Viktor Janáček – ředitel odboru Provoz ICT a uživatelská podpora
následně dorazil Ing. Jan Áčko – vedoucí odd. Státní pokladna, kvůli zmanipulovanému VŘ.

Tagged ,