Category Archives: Ostatní

Andrej Babiš – papaláš jako z partesu

Papaláš je hanlivé označení hlavouna, často veřejného činitele, vlivného a mocného člověka, který se neštítí svou pozici zneužít ve svůj prospěch.

Komunističtí papaláši mívali lepší maso v řeznictví či přednost ve frontě na Škodovku. Dnešní zase používají modrý maják v jízdě v koloně či vyžadují extra výhody na sportovních akcí a focení selfie.

Papaláštví je typické také tím, že po ostatních vyžaduje dodržování pravidel chování, které sám dodržovat odmítá; bohužel také tím, že toto chování nelze již podesáté označit jako chucpe, protože další synonyma už není kde brát.

Možná nesouhlasíte s označením Andreje Babiše za papaláše, proto své tvrzení doplním několika příklady z posledních tří let.

Andrej Babiš kritizoval lhaní politiků a v rámci zlepšování politické kultury požadovat jejich okamžité odstoupení z funkcí, aby následně 5x opakovaně lhal o vlastním problému z minulosti. Známé jako kauza “Čapí hnízdo nevlastním, to patří cizí firmě z holdingu, vlastně nějakým advokátům, vlastně mé rodině”.

Andrej Babiš ostře odmítal využívání anonymních akcií ve výběrových řízeních a dotací, aby se ukázalo, že sám opakovaně využil anonymní akcie při žádosti o dotaci. Známé jako kauza “Anonymní akcie v Čapím hnízdě byly legální, přeci nenechám obtěžovat svou firmu z holdingu, advokáty, rodinu”.

Andrej Babiš odsuzoval zneužívání uzavřených veřejných řízení namísto otevřených a posléze, jako ministr financí, jejich podíl jednacích řízení bez uveřejnění ještě navýšil, včetně politicky nejdůležitějšího systému EET. Známé jako kauzy “Všici kradnů” a “Předražené EET”.

Andrej Babiš napsal, zveřejnil a využil morální kodex “Reprezentanta Hnutí ANO” k odstranění nepohodlných stranických kritiků, ale při první příležitosti, kdy se morální kodex týkal i jeho samotného, se mu odmítl podřídit. Známé jako kauza “Jsem stíhán za nepolitické chování, ale mě přece Policii ČR vydat nemůžete. Je to kampaň!”.

Andrej Babiš s oblibou káže vodu, ale pije víno. Andrej Babiš je papaláš jako z partesu.

 

Vyšlo 5. 9. 2017 jako komentář na iHned.cz.

Důležitost obsahu (v době klikací)

Používám adblock, přiznávám. Zejména na serverech, kde má reklama výrazně dominantní prostor. Čas od času ho vypnu a ověřím si, zda se situace zlepšila či zhoršila. A ten čas nadešel i dnes. A všiml jsem si ještě jedné věci – prostor, který je věnován samotnému obsahu serveru, se zmenšil. Tak jsem si udělal malý test.

Co jsem měřil

Na mnou nejčastěji navštěvovaných českých zpravodajských serverech jsem změřil obdélníkovou plochu, kterou tvoří obsah konkretního článku, který je vidět po načtení stránky, veškeré grafiky a všech reklam, bez scrolování. S vypnutým ad-blockem. Neboli obsah ve formě, ve které je provozovatelem serveru plánován. Vše jsem prováděl na MacBook Pro 13”, prohlížeč Safari roztáhnutý téměř přes celou obrazovku (1400x750px, Retina)

Tzn. nezkoumal jsem titulní strany, strany se seznamem článků, ale vždy samotný detail článku. Zajímal mě konkrétní obsah, který jsem se rozhodl jako čtenář vědomě přečíst. Všechna měření jsem prováděl 28. 8. 2017 mezi 8:30 a 9:00.

Pokud byl titulek článku širší než samotný text článku (obvykle byla pod titulkem po straně reklama), měřil jsem šířku textu článku, nikoliv titulek.Pro porovnání jsem přidal i pár zahraničních serverů, včetně bulváru The Sun.

Zajímavosti

Na obrázcích je vidět, že někdy až překvapivě velkou část prostoru vyplňuje hlavička a navigace serveru a upozornění na další články. Blesk je v tom extrém.

E15.cz má kolem obsahu velké prázdné místo – evidetně připravené na reklamu kolem stránky, která se ale nezobrazuje. Největší prostor reklamě (velikost/plocha) dávají Hospodářky, Lidovky, iDnes a Aktualne, ale ani ostatní se nedrží příliš zpět.

V tomto ohledu se velmi lisí zahraniční servery – i Sun, nejtvrdší bulvár, má na webu méně reklamy, než libovolný český zpravodajský servery.

Výsledky

Server Plocha konkretního článku bez scrolování.
(čím více %, tím lépe)
Blesk.cz 6,8%
E15 11,3%
iHned.cz 14,8%
Tyden.cz 15,4%
Lidovky.cz 17,7%
VTM 19,2%
The Times 22,5%
iDnes.cz 23,1%
TheSun.co.uk 24,5%
Novinky.cz 25,0%
Denik.cz 25,1%
Aktualne.cz 26,2%
The New York Times (nytimes.com) 35,2%
iRozhlas.cz 38,6%
The Washington Post (wpost.com) 40,2%
Info.cz 40,5%
Seznam zpravy (seznam.cz/zpravy) 41,6%
Business Insider (businessinsider.com) 50,4%

 

Screenshoty

Hnutí ANO v soukolí politického boje a vlastní zodpovědnosti

Vyšetřování možného dotačního podvodu při stavbě a provozování Čapího hnízda je poměrně dobře popsané. Pěkně situaci shrnul HlídacíPes.org.

Vyšetřování Čapího hnízda začalo v roce 2015 a bylo opakovaně prodlouženo. Poslední průtahy komentovala dokonce i vrchní státní zástupkyně v Praze, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Dohledový přezkum byl vykonán i nad rámec konkrétních námitek podatele. Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se zabývají možnou trestněprávní odpovědností komplexně a v celé šíři, přičemž v jejich činnosti nebylo zjištěno významné pochybení.

Je však zároveň nutno konstatovat, že délka dosavadního řízení je jen hraničně akceptovatelná. Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení.

Další etapa ve vyšetřování nastala ve čtvrtek 10. srpna 2017, kdy Policie ČR zaslala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka.

Kontext a související informace z 2013-2017

Než se pustím do shrnutí reakcí politické scény, připomeňme si kontext posledních 4 let.

 • Hnutí ANO nemělo žádné výhrady k postupu a konání Policie ČR a státního zastupitelství v případě zásahu na Ůřadu vlády v červnu 2013.

  “Jeho pád a celá aféra kolem policejních zásahů v nejvyšších patrech politiky je důkazem, že ODS je nereformovatelná strana s vazbami na kmotry a lobbisty, které již nelze zpřetrhat,” uvedl Babiš

 • O pár dní později, 28.6.2013, Andrej Babiš doplňuje: “Pokud by byl nejvyšší státní zástupce Zeman ve funkci v době premiérování pana Topolánka, tak jsem přesvědčen, že by Topolánek i Dalík seděli v base,”
 • JUDr. Pavel Zeman je nejvyšším státním zástupcem od 1.1.2011 a je stále ve funkci.
 • Hnutí ANO od začátku roku 2014, po celé  4 roky, spravuje a řídí Ministerstvo spravedlnosti, zodpovědné za fungování soudní moci a státních zastupitelství.
 • Hnutí ANO je od začátku roku 2014 druhou největší vládní stranou s nepřerušenou účastí ve vládě.
 • V březnu 2017 Hnutí ANO změkčilo svůj etický kodex pro případ stíhání člena ANO. V etickém kodexu hnutí ANO nyní stojí:

  V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

Trestní řízení

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia:

 1. Přípravné řízení, které zahrnuje prověřování okolností důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin, a vyšetřování, které představuje již vedení trestního stíhání proti konkrétní osobě (obviněnému). Přípravné řízení koná policejní orgán a státní zástupce.
 2. Řízení před soudem, které je vedeno na podkladě obžaloby či návrhu na potrestání státního zástupce a zahrnuje dílčí stadia:
  1. předběžné projednání obžaloby
  2. hlavní líčení
  3. řízení o opravných prostředcích
  4. vykonávací řízení

V českém přípravném řízení vystupuje proti obviněnému zejména policejní orgán, nad nímž vykonává dozor státní zástupce. Státní zástupce v této souvislosti bývá označován za pána přípravného řízení (tzv. dominus litis), neboť jeho rozhodnutí jsou v tomto stadiu konečná a pro policejní orgán závazná. Na základě jeho rozhodnutí se určitá trestní věc dostává před soud.

Reakce z Hnutí ANO

Andrej Babiš, Hnutí ANO

“Je to poslední zoufalá snaha tradičních politiků a jejich zkorumpovaného systému se mě zbavit a ovlivnit volby, která je jak vystřižená z 50. let“, řekl v rozhovoru pro Právo.

“Je to celé zmanipulované, trestní stíhání potřebovali načasovat před volbami, ve kterých jde o všechno. Protože buď tady budou dál ti tradiční politici, nebo naši zemi povedou zodpovědní a nezkorumpovatelní lidé.” (Vyjádření AB na Facebooku)

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti, Hnutí ANO

LN:Vadí vám, že se kauza předsedy hnutí Andreje Babiše dostala nyní do fáze, kdy policie žádá Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání společně s místopředsedou Jaroslavem Faltýnkem? Vnímáte to jako antikampaň proti hnutí ANO?

Pelikán: “Přesně tak to vnímám. Věřím, že to stranu nepoškodí.” (zdroj)

Martin Stropnicky, ministr obrany, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Vyšetřování Čapího hnízda mohlo být už dávno ukončené. Je hodně obtížné nevidět v načasování současných událostí souvislost s blížícími se volbami.” (ke konstatování státní zástupkyně o zdržování ze strany soukr.subjektů se nechce vyjadřovat)

Richard Brabec, ministr životního prostředí, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Načasování požadavku policie na vydání ke stíhání několik týdnů před volbami mi připadá velmi zvláštní vzhledem k tomu, jak dlouho policie tuto kauzu vyšetřuje.”

 

Radek Vondráček, místopředseda Poslanecké sněmovny, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Nemyslím si, že by to byl standardní postup. Těch náhod je příliš mnoho. Když si vezmu, že to je deset let stará kauza, rok a půl se šetří, do voleb zbývají dva měsíce, to je první náhoda….”

Rostislav Vyzula, poslanec, Hnutí ANO

Odpověď na stejnou otázku LN: “Myslím si, že to je naprosto nesmyslná věc, která se nyní aktivizovala před volbami. Ať ji samozřejmě vyšetří, mohla se ale vyšetřovat mnohem dřív. Je to vyloženě účelově nastavené, nechápu tu taktiku. Je to postavené proti nám, takový hysterický záchvat sociální demokracie, která ztrácí a snaží se nějakým způsobem získat voliče. Osobně budu z těchto důvodů proti vydání.”

Udrželo Hnutí ANO právní stát?

Všichni občané České republiky se musí řídit zákony České republiky a proti obžalobě se mohou bránit před soudem. Případné poškození svých práv mohou opět bránit před soudem. Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc. Poskytuje ochranu porušeným nebo ohroženým právům či jiným zákonem chráněným zájmům a pouze on rozhoduje o vině a trestu za trestné činyMinisterstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, probaci a mediaci a vězeňství a je od začátku roku 2014 řízeno Hnutím ANO.

 

Dávají vám prohlášení vedoucích představitelů Hnutí ANO, včetně úřadujícího ministra spravedlnosti, dostatečnou důvěru v nezávislost soudního systému a schopnost soudů chránit práva všech občanů? Nebo jsou členové Hnutí ANO výjimka, pro kterou toto neplatí?

Na tenkém ledě?

Stát nemá dostatek motivace, zkušeností, know-how a odvahy k výrazné změně IT. Pokud chceme, aby se stát změnil, musíme mu pomoci.

Příjmy a dluhopisy Andreje Babiše – otázky, které nezazněly

Otázky ohledně příjmů Andreje Babiše a nakoupených dluhopisů, které dosud nezazněly. A měly by být položeny.

Online deník idnes.cz se brání mému tvrzení, že dělá PR Andreji Babišovi v tomto článku.

(koukněte na reakce před i po tomto tweetu)

Toto jsou otázky, které měly zaznít, ale nezazněly:

 1. Ve svém životopisu říká, že nikdy neměl miliardy v hotovosti. Z jakých zdrojů platil Andrej Babiš dluhopisy?
  1. Z dostupné hotovosti? Z půjčky?
  2. Doloží toto tvrzení doklady (bank.výpis, smlouvy, …)
 2. Pokud Agrofert potřeboval levné peníze na investice, proč nenabídl dluhopisy i veřejnosti a nakupoval pouze on sám? Zvlášť když koupil jen část vydaných dluhopisů?
 3. Z jakých transakcí je tvořena zbývající 1.005 mld Kč nezdaněných příjmů (AB dal jako příklad prodeje firem, akcií apod.)? Může to zdokladovat? A v tomto rozsahu je to i veřejně ověřitelné
 4. Kdo se mu stará o peníze? (“ta paní co se mi stará o peníze”)
 5. Proč nezadá nezávislý audit? (chce zadat jím navržený audit)
 6. Proč váže zveřejnění příjmů ze strany Finanční správy na jiné osoby? Je ochoten zbavit Finanční správu mlčenlivosti bezpodmínečně?

 

Položí někdo z respektovaných novinářů tyto otázky dodatečně?

Příjmy občana Andreje Babiše jeho vlastními slovy

Mohl občan Andrej Babiš nakoupit dluhopisy firmy Agrofert v hodnotě 1,25 miliardy korun? Nechme mluvit pouze jeho. Obrázek si udělejte sami.

30. ledna 2012

“zaplatil za rok 2010 daň z příjmů fyzických osob ve výši 12,1 milionu korun”

pro časopis Týden, citace z PL.

Z podnikatelů odvětil Týdnu jen majitel největšího tuzemského zemědělsko – potravinářského uskupení Agrofert Holding Andrej Babiš. Časopisu sdělil, že zaplatil za rok 2010 daň z příjmů fyzických osob ve výši 12,1 milionu korun.

7. listopadu. 2011 a 1. července 2013

Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti”.

Podrobný životopis Andreje Babiše, na stránkách Hnutí ANO (2013) a na Parlamentních listech (2011).

V médiích se neustále objevuje polemika, jak je možné vybudovat takovou firmu, jako je Agrofert, a jak je možné tak zbohatnout. V první řadě musím říct, že se jedná o virtuální majetek, protože můj hlavní majetek je 28 listinných akcií reprezentujících 100 % základního jmění Agrofertu, které jsou oceňovány různými nesmyslnými částkami. Veřejnost určitě vnímá výkyvy na burze až v desítkách procent, a proto veškerá tvrzení o mém majetku jsou spekulace. Zdaleka nedisponuji miliardovými částkami v hotovosti, jako někteří pražští kmotři. Agrofert umí velice dobře prokázat své podnikání od založení až doposud.

4. ledna 2017

“Můj čistý příjem tedy byl 1,526 miliardy korun a za ně jsem nakoupil dluhopisy v ceně 1,482 miliardy korun”

Rozhovor Andreje Babiše pro Deník.

„Šlo o moje vydělané a zdaněné peníze. Od roku 1993 jsem jako fyzická osoba oficiálně vydělal 1,8 miliardy korun, za tu dobu jsem na dani z příjmů zaplatil 310 milionů korun a 27 milionů korun na pojistném. Můj čistý příjem tedy byl 1,526 miliardy korun a za ně jsem nakoupil dluhopisy v ceně 1,482 miliardy korun,” popsal pro Denik.cz situaci ministr.

6. ledna 2017

“Moje hrubé příjmy od roku 1993 do roku 2015 dosahují 1,86 miliardy korun.”

Rozhovor Andreje Babiše pro Hospodářské noviny.

HN: Také se uvádí, že jste podle svých daňových přiznání takové peníze nemohl mít k dispozici.
Moje hrubé příjmy od roku 1993 do roku 2015 dosahují 1,86 miliardy korun. Jsou to všechno sprosté lži a účelové mediální akce organizované zhrzenými novináři. Proč nenapíšete, že jsem od roku 1993 zaplatil 310 milionů na dani a ještě 27 milionů na povinných odvodech?

19. ledna 2017

“moje celkové příjmy od roku 1993 byly 2 531 768 228 korun”

Tisková konference Ministerstva financí

Takže ta vaše pseudoanalytička by se měla naučit, že jsou příjmy zdanitelné a nezdaněné příjmy. Takže kdybyste si mohla psát, tak moje celkové příjmy od roku 1993 byly 2 531 768 228 korun. Z toho příjmy, které byly zdaněné Agrofertu, byly 1 863 801 107, z toho jsem zaplatil, a to vy určitě nenapíšete, 337 503 547 korun daní …..  Takže mi zůstalo 1 049 498 231. Takže mám dvě děti, paní, dva psy, nemám letadlo ani jachtu a myslím si, že nechovám se jako standardní miliardář. Tak za tu miliardu čtyřicet jsem celkem vyžil.

31. ledna 2017

“Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993”

Andrej Babiš pro ČTK

Babiš ČTK řekl, že jeho příjmy jako zaměstnance po zdanění dosáhly 1,5 miliardy korun a kromě toho měl příjmy nepodléhající zdanění ve výši zhruba jedné miliardy korun. “Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993,” řekl Babiš s tím, že jeho výdělky stačily na nákup dluhopisů jeho holdingu Agrofert v roce 2013 i na jeho živobytí.

Co učit středoškoláky o počítačích a Internetu?

Jsou dny, kdy náhodný pohled na nástěnku jedné pražské střední školy spustí malou Twitter a Facebook lavinu.

Neuváženě jsem se na twitteru pokusil navrhnout lepší témata než výše uvedená, ale diskutovat na Twitteru příliš nejde a Facebook se v diskuzi rozjel do mnoha různých směrů. Rozhodl jsem se svou představu sepsat konzistentně na jednom místě.

Počítače a digitální svět

Cílem středoškolského vzdělávání je připravit žáky na reálnou praxi či následné vysokoškolské studium. Předmět má vytvářet kompetence, má dát studentům tolik, aby se orientovali a dokázali chápat téma.

Digitální svět se velmi rychle mění, zpravidla není důležité znát perfektně jednu dvě aplikace (Word,Excel), nýbrž mnohem důležitější je znát základy a základní principy řešení obvyklých situací aproblémů. Mít dostatečně široký přehled o efektivních nástrojích a způsobech řešení. A být schopen jít do detailu a hloubky tak, kde to později praxe vyžaduje.

Vystudovaný středoškolák by měl být schopen najít efektivní způsob řešení problému, měl by být schopen zlepšit efektivitu svého zaměstnavatele, nikoliv ji vracet do roku 2000.

Všechna témata se probírají na základní úrovni, do detailu dle zájmu, zaměření či konkrétní potřeby studia. Čas na jednotlivá témata je přibližně shodný.

Jedná se o společný základ pro všechny střední školy s maturitou.

Digitální občan/identita

 1. Základní pojmy o PC, sítích a telco: složka, aplikace, prohlížeč, Internet, pevné, mobilní a wifi připojení, SMS a zprávy přes aplikace, rozdíly zpoplatnění, ….
 2. Elektronická komunikace: email, různé messengers, aplikační zprávy. Etiketa, principy, účel.
 3. Prohlížeče jako aplikační terminál: Google Apps, IFTTT, Chrome Apps/ChromeOS (image edit, video edit, text edit, network print, video call, …)
 4. Sociální sítě a hry: Etiketa, principy, firemní a soukromé využítí, sdílení dat, monetizace. Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, síťové a MMO hry, výběr podle aktuální existence a popularity.
 5. Digitální a sociální rizika a jejich identifikace, bezpečné a vhodné chování, sdílení osobních a cizích dat, autorské právo
 6. Zdrojování, ověřování zdrojů, hledání primárních zdrojů: Google/Seznam Search, Whois, Reverse Image Search, Wiki/Wikipedia (včetně publikování).
 7. Internetová ekonomika: platební nástroje (PayPal, GoPay, PayU), platební brány, mikroplatby, Bitcoin, monetizace obsahu, služeb, dat; bezpečné chování na webu, platby za obsah.

Dokumenty, data

 1. Lokální úložiště a cloudové systémy: principy, výhody, nevýhody, zásady chování, náklady, …
 2. Textové dokumenty: pořizování offline (Word, Pages), online (Google Apps, Office 365), souborové formáty, poznámky, mindmaps (OneNote, Evernote, ….).
 3. Tabulkové dokumenty: pořizování offline (Excel, Numbers), online (Google Apps, Office 365), souborové formáty, základní operace, scriptování/výpočty (ExcelGoogle Apps)
 4. Prezentace:pořizování offline (Powerpoint, Keynote), online (Prezi, Zoho show, ), souborové formáty, sdílení (SlideShare), správné prezentování dat, základy prezentování před posluchači
 5. Práce nad sdílenými daty: více lidí nad jedním dokumentem, verzování dokumentů, zálohování, přístupová práva
 6. Zpracování dat: Typy dat (text, obrázky, applikační formaty), offline / online konverze formátů, Import/Export dat, práce s archivy (ZIP, ..)
 7. Data: Validita, konzistence, úplnost, čištění a transformace (Excel, OpenRefine, Google Apps)
 8. Algoritmizace, logické myšlení: Stačí 2-3 lekce v Scratch. (nevěříte, zkuste si to s dítetem 9+ let, za 2 hodiny bude mít hotovou svou první hru. Vyzkoušeno)

Není skriptování v 3. či práce s daty v 7. příliš odborné? Není. Jde o základy. U skriptování jde o elementární modifikace dat (rozdělení, spojení textu, operace s čísly a texty, triviální workflow, …). U dat není cílem udělat z žáků expertní dataře, ale ukázat jim, co se v této sféře děje, jak se s daty pracuje, jaké nástroje existují a jak dokáží efektivně s daty manipulovat.

Bezpečnost

 1. Sociální sítě: hrozby, rizika, cyberšikana, osobní bezpečnost, zabezpečení.
 2. Osobní a firemní bezpečnost: online, offline hrozby, sociální inženýrství
 3. Obrana: pravidla chování, identifikace hrozeb (spam, phishing, viry)
 4. Technická obrana: VPN, antiviry, šifrování, HTTPS/SSL, osobní certifikáty, …
 5. Šifrování: symetrické, asymetrické šifry, hašování. Důvody, co a kdy šifrovat,  etiketa, pravidla, nástroje, praxe.

“Šifrování? Nezbláznil jste se?” Ne. Jde o základy. Nikoliv o pochopení interních mechanismů algoritmů, ale o schopnost základního používání nástrojů a vědět kdy a proč. Ne učit rozdíl mezi AES a RSA a jaké jsou tabulky pro SHA-512, ale jak poznají zabezpečené připojení (jinak než stylem “ten zelený rámeček nalevo).

 

Výše jsem popsal svou představu společného základu pro všechny.

Školy technicky zaměřené samozřejmě budou mít navíc ještě specializovanou výuku (dle zaměření) obsahující znalosti od elektronických součástek, přes architekturu počítačů a operačních systémů po analýzu, programování, projektové vedení atd.

PS: s částí názvů nejsem spokojen, v tuto chvíli se soustředím na obsah, než vhodné pojmenování.

Předražená EET – po schůzce s min. Babišem zatím nejasno se světlem na konci tunelu

Při mém vystoupení v pořadu 90′ na ČT24 mi ministr Babiš slíbil odkrytí všech utajovaných smluv ze strany GFŘ.

Po pořadu jsme se domluvili, že se kvůli tomu sejdeme na ministerstvu se jeho lidmi a tato schůzka se uskutečnila dnes ráno. Kromě pana ministra se schůzky ze strany ministerstva zůčastnil generální ředitel GFŘ p. Janeček a ředitel SPCSS p. Dzurilla.

Diskuze se celou dobu točila kolem skutečných nákladů na EET v současném fungování a nákladů vyplývajících ze zrušeného VŘ na EET z prosince 2015.

Hlavním problémem bylo, že p. Janeček prezentoval některá čísla nákladů na EET zejména pro IBM, ta však velikostně neodpovídala částkám z uzavřených JŘBU a objednávek vůči IBM a přesný rozpad nákladů odmítl poskytnout. Výmluv jsem slyšel mnoho, namátkou “jde o obchodní tajemství IBM“, “ok, chápu že zadání GFŘ co má IBM udělat by mohlo být veřejné, ale stále nevím, zda se nejedná o obchodní tajemství IBM“,”Nemohu vám dát předávací protokoly na implementaci EET od IBM, protože zatím neexistují, nebylo to dosud předáno a zaplaceni a tak vám přeci k tomu nemohu dát žádné informace“, “V provozních nákladech na ADIS prakticky žádné náklady na EET nejsou“, atd.

P. Dzurilla oponoval některé náklady ze zrušeného VŘ, bohužel však je toto VŘ stále vedeno v utajeném režimu “vyhrazené”, tak nemohl zmiňovaná čísla podložit písemnými materiály. Čísla, co mám dostupná já jsou 5x menší. Zpětně si myslím, že náklady na jednorázové pořízení HW byly omylem vynásobeny 5 lety provozu. Zde jsme se dohodli, že SPCSS se pokusí dosáhnout zveřejnění zadání VŘ a odevzdaných nabídek, a to alespoň těch částí (90%), které nespadají pod utajení. A ja budu hledat cestu, jak tytéž materiály legálně zveřejnit nezávisle na SPCSS.

P. Janeček mi potvrdil existenci dvou JŘBU pro IBM v částce kolem 190 mil. Kč bez DPH každá z konce roku 2016 (známa byla informace pouze o jednom JŘBU), takže GFŘ s IBM uzavřelo 2 smlouvy za celkem téměř 400 mil. Kč bez výběrového řízení a odmítá zveřejnit za jaké práce.

Po několika velmi důrazných žádostech min. Babiše ve stylu “přeci nemůžete tajit, za co utrácíte peníze. Ukažte mu všechno, já sám to chci také vidět” jsme se rozešli se slabým příslibem, že GFŘ mi poskytne podrobnosti o smlouvách s IBM a soupis prací a jejich rozsahu, které si GFŘ objednává. Zda k tomu skutečně dojde je samozřejmě nejisté, odolnost českého úředníka je vysoká, ale uvidíme.

Nezávisle na této schůzce včera dostalo MF ČR mé odvolání proti neposkytnutí údajů o smlouvách s IBM ze strany GFŘ, takže i když p. Janeček neposkytne slabě přislíbené údaje, může mu to ministr Babis prostřednictvím svého úřadu v rozhodnutí o odvolání přikázat.

Stay tuned….

Registr smluv po 6 měsících

Jeden ze tří nejdůležitějších zákonů ČR má za sebou prvních 6 měsíců víceméně zkušebního provozu.

V historii ČR po 1989 považuji za zásadní existenci tří zákonů. Ústavy ČRZákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) a Zákon o registru smluv (340/2015 Sb).

Všechny tyto zákony garantují lidem svobodu a právo kontrolovat stát, samosprávné orgány a politiky.

Michal Bláha

A před sebou má divoké hlasování v Parlamentu ČR, kde se ho zejména poslanci dvou vládních stran ČSSD a KDU-ČSL a KSČM  nyní snaží vykostit, podstatně omezit, zneškodnit a vyjmout tak z pod kontroly občanů nákupy státu za  230 mld. ročně, ještě než začne být opatření naplno účinné.

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL přes se opakovaná jednání nesjednotila na jednotném postupu k poslaneckým pozměňovacím návrhům.

Zatím však zákon o registru smluv platí, tak si shrňme prvních 6 měsíců jeho fungování.

Po 6 měsících

Registr smluv obsahuje smlouvy za 1,16 bil. Kč s DPH, celkem 208 227 platných smluv a 16 558 zneplatněných smluv.
Jak si úřady postupně zvykaly na registr smluv (RS), rostl počet měsíčně uveřejněných smluv. Rekordní byl listopad, kdy do RS přibylo 58.441 smluv. Z hlediska hodnoty smluv byly měsíce poměrně vyrovněné, hodnota smluv oscilovala kolem 150mld Kč měsíčně. Výjimkou byl prosinec, kdy úřady publikovaly sice “pouze 48.924 smluv, ale za to s celkovou hodnotou přes 370 mld Kč. To je jistě jeden z faktů, který si zaslouží hlubší analýzu.

Nejvíce smluv – 5.614 – přibylo do RS 25.11.2016, dvojnásobek obvyklého počtu.

Nejvíce smluv, téměř 1/3, je na částku 100 000 Kč až 500 000 Kč. Následuji 18,7% smluv s hodnotou  50 000 Kč až 100 000 Kč. Zajímavostí je 19,5% smluv bez uvedené ceny, k čemuž se ještě vrátím.

Nejvíce smluv v RS s týká Úřadu práce České republiky (přes 12.000), následovano Českou poštou, s.p. (9797) a PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. (6941).

Statistiky týkající se peněz je však nutné brát s rezervou. Stává se, že jsou v RS stejné smlouvy vícekrát anebo je v  RS několik příloh ke stejné smlouvě s plnou hodnotou smlouvy. Takže orientačně – ač nepřekvapivě – nejvíce svým dodavatelům zaplatil (a zaplatí) Státní fond dopravní infrastruktury (756,01 mld. Kč) 1)Ředitelství silnic a dálnic ČR (35,53 mld. Kč) a Zlínský kraj (34,84 mld. Kč).

Nejvíce peněz inkasuje (první ČSAD Vsetín vynechávám, tam jde velmi pravděpodobně o výše zmíněnou chybu) AŽD Praha s.r.o. (14,21 mld. Kč), těsně následovaný OHL ŽS, a.s. (14,16 mld. Kč) a EUROVIA CS, a.s. (13,54 mld. Kč). Velké stavební celky hrají prim.

Přístup centrálních úřadů

Během těchto 6 měsíců jsem dostal stovky dopisů od menších úřadů a státních organizací s prosbou o pomoc, vysvětlení nejasností či poděkování za server HlídačSmluv. Tyto úřady HlídačSmluv používají pro kontrolu toho, zda smlouvy do RS zadávají správně. Bohužel MV ČR v tomto směru příliš nápomocné být nechce.

Centrální úřady mají občas k RS přístup dosti arogantní, nadřazený a plný výmluv. Také množství smluv jimi uveřejňovaný se až podezřele liší.

Jedna taková odpověď o Generálního finančního ředitelství:
Až počínaje 1.7.2016 zákon stanovuje povinnost uveřejňovat vyjmenované smlouvy, a to do 30 dnů od jejich uveřejnění. Povinnost uveřejňovat smlouvy není výslovně daná orgánům státní správy, ale smluvních stranám jako takovým – oběma. Zákon nezná žádné „povinné subjekty“, pouze povinnost uveřejnit smlouvu.
 
S účinností od 1.7.2017 bude platit, že:
–              smlouva bude účinná až od chvíle uveřejnění (není-li v ní stanoveno datum pozdější účinnosti)
–              smlouva, která nebyla uveřejněna ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena  (pokud její účinnost měla nastat hned uveřejněním), bude uplynutím těchto 3 měsíců zrušena od počátku.
 
Uveřejňování v registru smluv bude tedy od 1.7.2017 samoregulováno těmito důsledky neuveřejnění. Tzn. smluvní strany budou mít samy zájem na tom, aby byly smlouvy uveřejněny, protože jinak nebudou účinné a navíc se po 3 měsících zruší od počátku. Není stanoven žádný orgán, ani žádné správní delikty smluvních stran za to, že smlouvu neuveřejní.

Ministerstva do RS za prvních 6 měsíců uveřejnila smlouvy v rozsahu od skvělých 31,9% (Ministerstvo obrany) po ostudných 0,4% (Ministerstva životního prostředí, pro místní rozvoj a ministerstvo financí)

Úřadů bez smluv v RS je již velmi málo a jsou převážně z resortu Ministerstva spravedlnosti. Mezi nejzajímavější patří Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Akademie věd České republiky.

Hříšníci

První půlrok také ukázal na úřady a státní firmy, které se budou pokoušet povinnosti vyplývající ze zákona co nejvíce obejít. Nejčastějšími způsoby je skrytí hodnoty smlouvy a smluvní strany s odkazem na obchodní tajemství.

Ceny u všech smluv utajuje Budějovický Budvar, státní podnik či Město Nejdek, mezi největší utajovače patří Česká pošta, s.p. (8280 smluv bez ceny) nebo Nemocnice Milosrdných bratří Letovice (98,6 % smluv bez cen) 2).

Smluvní strany tají nejvíce Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.Česká pošta, s.p. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. či Kongresové centrum Praha, a.s.. Ostatní najdete zde.

Politici a osoby s vazbami na politiku

Sledujeme také vazby politiků a dalších osob na stát/úřady a smlouvy jimi uzavírané. Dle očekávání mají největší potenciální konflikt zájmů lidé spojeni s Agrofertem (Jiří HaspekloIng.Andrej Babiš či Ing.Jaroslav Faltýnek), ale ani ostatní se nedrží zpátky, namátkou:

Dalších více než 10.000 sledovaných osob a politiků je vám k dispozici.

Co dál?

Nenechme zničit zákon o Registru smluv politiky, kteří se bojí veřejné kontroly. Kontrolujte a apelujte na  poslance vládních i opozičních stran, kteří se  snaží vykostit, omezit a zničit zákon o registru smluv.

Nenechme si vzít jeden z mála zákonů, která nám – občanům – umožňuje kontrolovat, jak politici nakládající s našimi penězi, s našimi daňěmi. Posledních 25 let dokázalo, že bez účinné kontroly politici staví dálnice, po kterých se nedá jezdit, budují IT systémy, které se nedají používat a vyzbrojují armádu zbraněmi, které nic neubrání.

Kontrolujme je, protože si to zaslouží!

 

Poznámky:

1) SFDI má v RS duplikovaná data, O.Kokeš odhaduje správnou hodnotu na řádově 70mld Kč.
2) Nemocnice Milosrdných bratří Letovice má v RS mnoho smluv 2x. Skutečné procento utajených smluv bude nižší. Bohužel za 4 měsíce nebyla nemocnice schopna údaje v RS opravit (a přitom to není nijak těžké).

MacBook Pro 2016 je v UX pro Apple krokem zpět.

Ihned po prezentaci nových MacBook Pro s TouchBarem jsem si jeden objednal. Ne proto, že se mi líbil, ale že potřebuji vyměnit svůj MacBook Air z 2013 za stroj s větší pamětí (16GB RAM).

Já na MacBooku převážně píšu. Všemi deseti, na klávesnici nekoukám. V průměru 50% času jsem na OSX (prohlížeč, office, mail apod., zpracování dat, programování), 50% ve Windows (běžící v Parallels, bez vzajemné integrace), kde programuju ve Visual Studiu a používám tam hromadu dev tools.

Chvála TouchBaru

Dva dny jsem používal pouze nový MacBook. TouchBar zvýrazňuje principiální rozdíly mezi MacOS a Windows. OSX se ovládá přes klávesové zkratky, Fn tlačítka prakticky nepotřebujete (zatímto ve Windows je potřebujete i na základní klávesové zkraty). Proto na MacOS dává TouchBar smysl, veliký.

Pravda, pokud píšete všemi deseti, nevyužijete vymoženosti jako spellchecker na TouchBaru, protože nabízené možnosti slov prostě nevidíte. Očima se soustředíte na obrazovku, kde sledujete psaný text a pohled na klávesnici je navíc.

U kreativních činností (úprava fotek, práce s videem) je TouchBar téměr geniální.

Přesto TouchBar nechci

Přesto je TouchBar hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl tento stroj vrátit. Když by byl jediným, zvažoval bych to mnohem déle, důkladněji a s nejistým výsledkem. Ale bohužel to není jediný důvod.

Při práci ve Windows se bez Fn kláves neobejdete. Při programování ještě více, Visual Studio, v různé editory, TotalCommander, všechny tyto aplikace mají nejčastější klávesové zkratky postavené na Fn klávesách.

TouchBar je dotyková plocha s displeje,, matná, bez reliéfu. Nedává žádnou zpětnou vazbu na to, zda se dotknete (a spustíte akci pod prstem) či nikoliv. Nemá žádnou haptickou odezvu.

Pokud vám občas malíček levé ruky zabloudí nad TouchBar (kde bývá Esc), pak spuštíte různé akce (třeba v Safari Back and Forward) aniž to tušíte. Na obrazovce se dějí prapodivné věci a vy nevíte proč.

Ve Windows zapoměňte na psaní všemi deseti. Před zmáčknutím Fn klávesy se musíte podívat kde je, protože si nemůžete (jako na klávesnici hmatem) najít prostor klávesy a stiskem zmačkout. Nemůžete mít na Fn připravený prst ke zmáčknutí. Protože dotykem mačkáte.

Dlouho, intezivně jsem se pokoušel na TouchBar zvyknout. Jde to, jen má produktivita jde o 20-30% dolů, naučené flow je rozbité a neexistuje šance se dostat zpět. Protože TouchBar nemá žádný reliéf ani odezvu na zmáčknutí.

Druhý pohled: K účelu, ke kterému TouchBar vznikl, pro ovládáni v OSX se hodí skvěle. Zde reliéf nedává smysl, a zpětná vazba na stisk vadí jen trochu (a vsadím se že v další verzi ji tam Apple přidá).

Chvála MacBook Pro

Na MacBook Pro se nechají najít i dobré věci.

 • Touchpad je velmi velký, skoro až moc, ale velmi příjemný, se silnou odezvou, přesný. Žádné překvapení. Skvěle pozná dotyk položenou dlaní a ignoruje ho.
 • MacBook Pro je rychlý. SSD se čtením a zápisem nad 2Gb/s je skvělé. Prakticky rozšíření RAM.
 • Displej je fantastický.
 • Stejně tak mechanické zpracování. Měl jsem vesmírně šedou barvu. Nádhera.
 • Na TouchId (nejen odemykání prstem) si člověk zvykne.

Polovičatost a nekonzistence Apple

TouchBar není – pro mě – jediným problémem. Letos jich Apple v celém Apple ekosystému udělal abnormálně mnoho. Pojďme si je probrat:

 • Výdrž na baterii. Pro mě druhý hlavní důvod pro vrácení. Můj MacBook Air i po 3 letech se stejnou baterií vydrží o 2-3 hodiny déle (až 10 hod). Aira mohu vzít bez obav na celodenní schůzky bez nabíječky. MacBook Pro nikoliv.
 • MagSafe. Kdo nezažil, nepochopí. Nejgeniálnější věc pro denní používání MacBooků. Nechápu, proč MagSafe nezůstal (spolu s audio portem), s možnosti nabíjet přes USB-C porty. Velký nedostatek. 3rd řešení jsou polovičatá, hlavně kvůli více či méně koukajícím kusům hliníku z počítače ven.
 • Výkon/cena. Notebook stál o 30% více, než srovnatelný 13” MacBook Pro v roce 2014 (CPU výkon +- stejný, grafika 3x pomalejší, disk 4x pomalejší) s efektivní výdrží o 25% vyšší. Nárůst výkonu neodpovídá nárustu ceny. Od 2011 byl MacBook cenově srovnatelný s podobnými stroji pro Windows. Nyní cena skáče o 1/3 výše oproti kvalitou a výkonem podobným strojů pro Win, bez zjevného důvodu.
 • USB-C cable hell. Nevíte o co jde? Kuk sem (EN) či sem (CZ). Mě přechod na USB-C nevadí. Periferií jsem moc nepřipojoval (nejvíce SD cardu z kamery). A dokážu i ocenit, že se Apple snaží vše sjednotit do jednoho portu. Ale odmítám si barevně označovat, či popisovat, který – visuálně nerozlišitelný – USB-C kabel je pro nabíjení, který pro rychlý přenos dat, který umí poslat obraz do monitoru a který nikoliv, a který není vhodný na nabíjení anebo naopak nabíjet umí, ale má rychlost USB 2.0.
  To byl pro mě třetí důvod pro NE
 • Zvětšující se UX nekonzistence Apple produktů.
  • iPhone 7 (který mám) používá pro nabíjení Lightning konektor do USB. K MacBook ho bez redukce nepřipojím.
  • iPhone 7 nemá audio konektor, a sluchátka mají Lightning konektor. MacBook má audio konektor, nemá Lightning konektor a  sluchátka pro iPhone nezasunu do Apple ani přes redukci. Musím nosit dvoje sluchátka anebo audio-lightning redukci k ne-Apple sluchátkům!
  • Apple nedodává k MacBook Pro za 60.000,- plnohodnotný USB-C kabel pro rychlé přenosy dat. Musím si za 500,- koupit další. WTF!!!
  • Apple mi nedal ani k telefonu, ani k notebooku USB-C – Lightning kabel, abych mohl iPhone nabijet z notebooku. WTF!!!
  • Pokud položím MacBook na iPhone 7, tak se MacBook uspí. Myslí si, že jsem zavřel display. Cool :-(.
  • Když máte na ruce Apple Watch, odemykání MacBook Pro je sranda. Můžete napsat heslo, odemknout otiskem prstu (TouchID je bleskové) či počkat než MBP odemknou Apple Watch.
   TouchID je možné použít i na nakupování, na hodně věcí v systému kde je nutné vyplnit heslo (třeba ukázat uložené loginy v Safari), ale Apple Watch na totéž použít nejde.
  • Chaos v modelových řadách MacBook Air (co s ním bude?), MacBook a MacBook Pro a naprostá tajuplnost jak to bude dál. Podle mě sami neví.

Závěr

Apple, mých 60.000 Kč se nezasloužíš. Buď si nechám starý MBA a počkám co bude příští rok na vylepšený MBP, anebo si koupím starší MBP 2014-2015 a počkám další 2 roky. Při aktuálním intervalu novinek v MacBook světě (2-3 roky mezi generacemi a prodlužuje se to) to možná bude nejlepší řešení.

 

Tagged ,

Andrej Babiš a Barbora Boschat

Dnes, 7. září 2016, byla Barbora Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69 ministerstva financí ČR. Oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí” šetří řádné nakládání s dotacemi EU v ČR a je nezávislé na vedení ministerstva financí.

Je to zásadní zpráva o demokracii a dělání pořádku ve státní správě v podání předsedy hnutí ANO. Proč?

Ptali se mě dnes i diskutující na Twitteru, tak odpovídám.

Zde je celý případ. Diskutující na Twitteru mě přesvědčovali, že vše bylo formálně v pořádku a že o nic nejde. Formálně možná ne, ale v kontextu je to nejhorší čin ministra Babiše od voleb.

Stručné formální shrnutí:

5. ledna  2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF (European Anti-Fraud Office) začal řešit podezření, že jistá česká firma změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6. ledna  2016 vyzvídala úřednice B.Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací”, v interních systémech MF ČR a v OLAF v Bruselu podrobnosti o probíhajícím vyšetřování

6. ledna 2016 nadřízení B.Boschat zjistili, že B.Boschat toto provedla na pokyn náměstka Tomáše Vyhnánek, který B.Boschat nařídil obejít své nadřízené, kontaktovat nestandartne OLAF a v rozporu s předpisy prohledávat interní databáze MF ČR.

Tomáš Vyhnánek

Tomáš Vyhnánek

22. ledna, 23. ledna a 26. ledna 2016 došlo k jednání mezi ministrem Babišem a vedením oddělení 69 (Janák, Uhrinová). Babiš odmítá kárné řízení proti nám. Vyhnánkovi a B. Boschat.

25.1.2016 – nám. Vyhnánek žádá ředitelku oddělení 69 o zastavení vyšetřování B.Boschat, tajemník ministerstva Jan Sixta odmítá případ vyšetřovat (je to jeho pravomoc, má na to právo).

Jan Sixta

1.2.2016 Janák a Uhrinová podávají Oznámení podezření na protiprávní jednání k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky. Vyšetřování je ukončeno závěrem, že min. Babiš nic nespáchal (J.Kněžínek může šetřit pouze ministry a úředníky na Úřadu vlády).

Březen 2016 vypsáno výberové řízení na ředitele oddělení 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

Barbora Boschat

10.7.2016 vítězí pí. Barbora Boschat ve výběrovém řízení na ředitele oddělení 69.

6.9.2016 je pí. Barbora Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69.

 

Následně paní Uhrinová, která jako první interně na ministerstvu upozornila na nestandardní chování náměstka Vyhnánka a úřednice Boschat, odchází z ministerstva financí.

 

Žádný z výše uvedených faktů ministerstvo ani nikdo z účastníků nepopřel, s výjimkou tohoto vyjádření nám. Vyhnánka.

Kontext

Formálně či raději úředně je vše ok? Já si to nemyslím, ale orgány rozhodli, tak to tak berme. Doplňme si kontext.

B.Boschat se zajímala o vyšetřování firmy Agrofert (skrytý lobbing) a o dotaci Čapí hnízdo. Obě firmy ve 100% vlastnictví ministra financí Andreje Babiše, jedné z hlavních postav příběhu. Jeden z aktérů, který si nepřál vyšetřování celé věci.

B.Boschat se díky výběrovému řízení (jak časově příhodně potřebného, že?) stala vedoucí oddělení 69 a je nyní nadřízenou lidí, kteří na jeji podvodné jednání upozornili a žádali jeho vyšetření.

B.Boschat se stala vedoucím oddělení, které kontroluje, analyzuje a hlásí nesrovnalosti čerpání EU dotací v ČR. Největším příjemcem EU dotací v ČR je ministr financí Andrej Babiš.

Ministr Andrej Babiš je vyšetřován a je stále podezřelý (jako 100% majitel koncernu Agrofert) ze zneužití dotace pro objekt Čapí hnízdo. Obě kauzy vyšetřuje OLAP, se kterým B.Boschat komunikuje.

Nevím, zda někdo z vás toto považuje za správné. Ale já rozhodně ne.

Odpovědi na argumenty a výtky diskutujících:

 1. B.Boschat vyhrála VŘ řádně.
  Formálně ano, ale tato VŘ jsou hodnocena kromě formálních požadavků na základě měkkých předpokladů. Takže snadno zmanipulovatelně
 2. Pro úředníky je to nová situace a neví do dělat
  B.Boschat mohla odmítnou požadavek nám. Vyhnánka. Ale nemusela se hlásit na místo své šéfky co problém ohlásila. BB mohla odejit pryč, mohla přejít na jinou pozici . NIC z toho neudělala, za své chování je vybrána na místo své šéfky. Místo samozřejmě přijala.
  Andrej Babiš mohl aktivně podporovat vyšetření celého jednání. Mohl zpřístupnit všechna data. Mohl apelovat na B.Boschat aby se neúčastnila VŘ. Mohl posunout VŘ na dobu, kdy bude celá věc ukončena*). Mohl to prezentovat jako ukázkový případ, že nehraje pod sebe. Nic z toho neudělal, udělal přesný opak. Zamezil vyšetřování, bránil se mu a dělá, že se ho to netýká. Týká.
  Nám. Vyhnánek by měl odejít. Je to morálně a eticky zcela nezpůsobilý člověk.

*) dle 234/2014 Sb. muselo MF do 30. 6. 2016 vypsat VŘ na ředitele odborů a vedoucí oddělení. Nebylo možné to posunout, jak jsem se domníval. Přihlásit se mohl kdokoli ve služebním poměru kdo vykonává službu v příslušném oboru služby.

 


Formální shrnutí podrobně:

5.1.2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF začal řešit podezření, že česká firma Agrofert změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6.1.2016 odeslala řadová úřednice Barbory Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací” – oddělení z definice nezávislé na ministerstvu financí, email, ve které vyzvídá u OLAF (European Anti-Fraud Office) zda OLAF vyšetřuje podezření ze zneužití dotace u Agrofertu a u projektu Čapí hnízdo. Zároveň ve stejny den zkoumala bez řádného zaevidování s číslem jednacím, co je ke kauze Čapí hnízdo vedeno v interních systémech ministerstva financí

Přečtěte si více na: http://reportermagazin.cz/a/iKdpU/za-babise-za-agrofert.

6.1.2016 Zuzaně Harmathová z OLAF v Bruselu email přeposílá nadřízenému pí Boschat p. Janákovi s dotazem, o co se jedná. Chování OLAF je pochopitelné, do této chvíle bylo obvyklé, že s OLAF komunikovala vedoucí oddělení (Martina Uhrinová) anebo p. Janák. Nikoliv řadový referent.

6.1.2016 na svolaném jednání pí. Boschat, p. Janáka a pí. Uhrinové pí. Boschat řekla, že email a zjištování stavu vyšetřování poslala na základě interního pokynu náměstka min.financí Tomáše Vyhnánka.

Následně vedoucí oddělení 69 napsala varování OLAF, že se jedná o aktivitu v rozporu s předpisy ministerstva a OLAF na tyto žádosti nemá reagovat.

22. ledna 2016 a 23.1.2016 se p. Janák a pí. Uhrinová setkávájí s ministrem Babišem a se situací ho seznamují.

23. ledna 2016 se ministr Babiš obrátil na státního tajemníka resortu Jana Sixtu a upozornil ho, že se úředníci z odboru 69 snaží dostat do mailové korespondence jeho náměstka. Sixta dal pokyn šéfovi kybernetické bezpečnosti ministerstva Tomáši Bauerovi, aby zatím úředníkům nic nedával. Janák a Uhrinová o tom v té chvíli samozřejmě nevěděli, a tak v domnění, že jim to min. Babiš posvětil, stále žádali šéfa kybernetické bezpečnosti o zpřístupnění mailů Barbory Boschat.

25.ledna 2016 náměstek Vyhnánek na setkání s pí. Uhrinovou ji žádá, až přestane řešit případ úřednice Boschat.

26. ledna 2016 dochází k další schůzce mezi p. Janákem, pí. Uhrinovou a min. Babišem, kde ministr odmítl kárné nám. proti nam. Vyhnánkovi a  pí. Boschat.

Tajemník Sixta, zodpovědný za řešení přestupků úředníků na ministerstvu reálně odmíta celou věc řešit.

1.2.2016 podává Ladislav Janák Oznámení podezření na protiprávní jednání

(http://reportermagazin.cz/a/imRmZ/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda) nám. ministra k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky.

JUDr. Kněžínek má právo vyšetřovat pouze ministry, nikoliv zaměstnance ministerstva a později konstatoval, že ministr Andrej Babiš se žádného protiprávního jednání nedopustil.

Ministr Babiš se k celé věci odmítl vyjádřit s tím, že se nic nestalo.

Ministerstvo financí vede kárné řízení s pí. Uhrinovou a p. Janákem z podezření z podávání informací novinářům, a s pí. Boschat (přesný důvod neznám).

Dochází k vyhlášení vyberového řízení na ředitele odboru 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

10.7.2016 vítězí pí. Boschat ve výběrovém řízení na ředitele odboru 69.

 

Celé mé povídání by nebylo možné bez zjištění, investigace a skvělých článku Jaroslava Kmenty a časopisu Reportér. Díky.

http://reportermagazin.cz/author/jaroslav-kmenta/

http://reportermagazin.cz/a/iKdpU/za-babise-za-agrofert

http://reportermagazin.cz/a/imRmZ/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda

 

Jednání o platech zaměstnanců bez dohody. Riziko stávky majitelů firem trvá!

Předsednictvo Odborového svazu majitelů firem rozhodlo o

KONÁNÍ STÁVKY MAJITELŮ FIREM  ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZAMĚSTNANOST 2.5 MILIÓNŮ OBYVATEL ČR  

K tomuto rozhodnutí bylo Předsednictvo donuceno mnoharočními neúspěšnými jednáními na všech úrovních.

Stávka není primárně namířena proti zaměstnancům, ale na podporu výrazného zlepšení psychických, pracovních a sociálních podmínek majitelů firem a změny přístupu státu k soukromému podnikání.

Stát dlouhodobě zhoršuje právní, daňové a legislativní podmínky soukromého podnikání a zaměstnanci brutálním tlakem požadují stále vyšší mzdy, přičemž takové zaměstnance není možné legálně propustit. Tento stav prakticky znemožňuje podnikání a kolektivní vyjednávání ve firmách.

Odmítáme dosavadní praxi, aby zaměstnanci požadovali navýšení platů bez odpovídajícího zvýšení produktivity práce a snížení nemocnosti zaměstnanců o 10%. Požadujeme výrazný nárůst produktivity práce zaměstnanců při zachování současných mezd.

Odborový svaz majitelů firem žádá, aby obecně platným právním předpisem byly stanoveny nepřekročitelné mzdové nároky zaměstnanců pracujících v soukromém sektoru.

Tento požadavek podporuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace podnikatelů a manažerů, Česká asociace podnikatelů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a největší soukromí zaměstnavatelé v ČR.

Tento požadavek již 1.12.2012 podpořil majitel společnosti Agrofert A.Babiš, generální ředitel Škoda Auto Bernhard Maier, generální ředitel Tesco Stores ČR David Morris a tisíce dalších.

Přesto po řadě jednání nedošlo k dohodě.

Odborový svaz majitelů firem s plnou vážnosti vyzývá vládu, zaměstnance a všechny zúčastněné, aby období měsíců srpna a září využily k intenzivním jednáním o vyřešení sporu a předešly vážnému sociálnímu konfliktu.

Odborový svaz majitelů firem dlouho, korektně a trpělivě jednal. Nyní je řešení v rukou vlády a zaměstnanců. 

Předsednictvo Odborového svazu majitelů firem rozhodlo, že pokud budou jednání neúspěšná, zahájí časově neomezenou stávku majitelů firem. Majitelé firem přeruší veškerou svou práci včetně vydávání pokynů k vyplácení mezd zaměstnancům a všichni členové budou na náměstích jednotně prosazovat své požadavky.

Termín stávky vyhlásí 3 dny před jejím konáním.

V Praze, 5.8.2016

Michal Bláha
předseda Odborového svazu majitelů firem

iPhone, jaký by měl být

Jsem věrným – už od první generace –  ale postupně méně a méně nadšeným uživatelem iPhonu. Nadšení z novinek a zkoumání nových možností nového telefonu už nezůstalo prakticky žádné. Nejhorší je, že trend, kterým HW iPhone postupuje, se začíná míjet s mými požadavky na telefon.

Takže mi nezbývá než popsat mé požadavky na nový iPhone a doufat, že si to v Cupertinu přečtou ;-).

 1. Doba provozu
  Je hezké, že každá generace telefonu má rychlejší CPU a GPU, a je tenčí, ale doba provozu na baterie se nemění. Děkuji, už nechci tenčí telefon, který jde snadněji ohnout v kapse. Já (nutně) nepotřebuji 2x rychlejší telefon. Já chci klidně silnější, těžší kousek, který vydrží 2 dny provozu. Alespoň 2x více než dnes.
 2. Odolnost
  Aktuálně nosím po kapsách iPhone 6. Už 2x jsem ho v kapse ohnul. To se mi nestalo ani jednou s libovolnou předchozí generací. Asi daň za velikost a tenkost. Daň, o kterou jsem se neprosil.
  Stejně tak odolnost displeje telefonu na náraz je pořád stejná, jen velikost a cena displeje roste. Tenkost telefonu si stejně neužiju ani 1 minutu, když současně s telefonem kupuji obal dvojnásobující tloušťku telefonu.
  Kašlete na tenkost, přidejte na odolnosti. A klidne tloušťce a váze.
 3. Vodotěsnost
  Vyhodit telefon za 20.000,- po jednom pádu do vany je nejenom trapný, ale i nasírací. Chci a trvám na vodoodělném telefonu. Spolu s odolnosti proti mechanickému poškození se toto brzo stane mým show-stopperem s Apple. Já nepotřebuji design skvost, jehož užitné vlastnosti podstatně omezují reálnou použitelnost telefonu v běžném životě. Já chci telefon, který sice pěkně vypadá, ale současně funguje a vydrží. Krása je sekundární, použitelnost primární.
 4. Charging cable hell -> Bezdrátové nabíjení
  Nabíječky a nabíjecí kabely jsou zlo. Pokud máte “standardní” sadu Apple produktů – iPhone, Watch a MacBook, musíte s sebou tahat ke každému zařízení extra nabíječku a extra kabel. A fámy praví, že příští iPhone má být bez Audio jacku, s bezdrátovými sluchátky. Takže čtvrtá sada kabelů je na světě.
  Přiznávám, to nedám. Už nyní na dovolené či služební cesty NEVOZÍM Apple Watch. Kombinace extra kabelu a denního dobíjení je na mě moc.
  Apple, chci jednotné, vzájemně kompatibilní a nejlépe současné nabíjení pro iPhone , Watch a bezdrátová sluchátka v různých kombinacích. Prostě nějakou plochu, kam bez ladu a skladu pohodím zařízení a ono se přes noc nabije. OK, když budu potřebovat rychlost, použiju kabel. To beru. Ale s dalším samostatným nabíjením na sluchátka už za mnou nechoď.

 

Nechci toho moc, až na lehce idealistický bod 4 je vše technicky možné, relativně snadné a konkurence už to má. Nechci více krásy, chci více použitelnosti. Díky.

A co vy, jaký by měl být váš příští iPhone? PS: iPhone x Android x cokoliv flamewars v komentářích mě nezajímají.

EET bude stát více než 50 miliónů. Konečná cena je neznámá.

(Této události předcházel můj článek a Pane Babiši, zklamal jste mě. Nevěřím vám! a má následná schůzka s Andrejem Babišem)

Dnes (12.4.2016) jsem byl na schůzce na Ministerstvu financí ohledně EET a výběrového řízení na něj. Byla to schůzka, kde jsme šli poměrně hodně do detailů. Pro obecný přehled o důležitých událostech kolem EET a MF doporučuji tyto zdroje:

Já zde uvedu detaily, které nebyly dosud (příliš) známy, které jsem se dnes dozvěděl, a které občas proložím svým komentářem.

EET je skládá (ve vnímání MF a GFŘ) ze 4 částí:

 1. ADIS
 2. portál finanční správy
 3. certifikační autorita
 4. transakční rozhraní

Kritizované a hojně citované JRBU (vybraný dodavatel bez výběrového řízení) se týka pouze bodu 1. a částečně bodu 2. Neboli – 50milionů pro IBM pokryje pouze práce v bodu 1 a část prací v bodu 2. Neboli se dá s úspěchem předpokládat, že cena implementace EET bude vyšší než 50mil. Kč. (MF sice tvrdí, že 50mil je max.částka schválená vládou a že může být nižší, představu o nákladech na zbývajících části systému nemá anebo odmítá sdělit).

Body 3. a 4. nemají zadání, není jasné kdy a zda vůbec se budou soutěžit a jakým způsobem a i plánovaný časový plán vzbuzuje (mé) obavy.

Pojďme si to rozebrat podrobněji.

1. ADIS (Automatizovaný Daňový Informační Systém)

Černá IT díra, jejichž vstup je v kapsách daňových poplatníků a výstup v kapse firmy IBM. Včera uveřejnilo GFŘ dokument, kde přiznává složitou pozici MF, resp. GFŘ vůči IBM a neochotě IBM na změnu smlouvy.

Kompletní technologický a právní vendor lock-in IBM

Technologický vendor lock-in je realizován rozsahem systému jako takového a zejména pak dominancí prostředí 4GL a proprietárních komponent 4GL,v kombinaci s jejich propojením na ostatní minoritní technologie bez odpovídající dokumentace (procesní model, dokumentace kódu) Nový vývoj ve 4GL ve světě ani v ČR neprobíhá, a toto vývojové prostředí je ve vegetativním stádiu.
Na otázku „Zkoumalo GFŘ právní možnost předání kódu IS ADIS vytvořeného 4GL třetímu subjektu, který by provedl jeho konverzi/ re-engeneering a odladění např. v jazyku JAVA? Je to možné vzhledem k právům IBM s.r.o.? Musí GFŘ disponovat souhlasem IBM s.r.o.?“ Odpovědělo GFŘ: „Ano“. V roce 2015 zkoumáno a prověřováno. Závěr je, že GFŘ může mít kód pouze pro vlastní použití a IBM nechce udělit právo disponovat s kódem 3. osobě / jinému subjektu.“
IBM s.r.o. na otázku „Jaká konkrétní opatření udělalo, dělá a plánuje udělat vedení projektu ADIS, aby zamezilo vzniku vendor lock-in?“ odpověděla „Toto je otázka na objednavatele systému ADIS“.

MF tvrdí, že cenu a smluvní podmínky implementace změn ADIS kvůli EET zatím nezná, zatím s IBM vyjednává, ale že smlouva bude veřejná. Dále, že by náklady na provoz, support a infolinku ADIS neměly vzrůst. Finální smlouva s IBM ukáže, zde tomu tak skutečně bude.

Popis změn, které má IBM provádět, a zadání JŘBU přislíbil p. Fridrich z GFŘ poslat na můj email obratem. Pak se rád podělím.

Můj názor v této věci je, že JŘBU není možné v tomto případě využít, protože se jedná o doplnění nové funkčnosti k ADISu a nikoliv údržbu či obvyklou úpravu stávající funkčnosti, a tudíž mělo GFŘ postupovat cestou otevřeného VŘ. Uvidíme zda a jak se k tomu vyjádří ÚOHS. Na schůzce jsme tuto právní otázku neřešili.

2. portál finanční správy

Portál veřejné správy je částečně spravován a vyvíjen IBM (EPO) a inhouse v GFŘ ve spolupráci s firmou Internet Projekt.  Součástí portálu jsou daňové informační schránky, přes které mohou koukat firmy na části daň.spisu. Data z EET jako přehledový report zde skončí také.

3.  Certifikační autorita

Bude mít na starosti vydávání, rušení a ověřování certifikátů, nad kterými bude postavena autorizace a autentizace pokladních systémů a plátců daní.

4. Transakční rozhraní

V podstatě veřejné API, se kterým budou pokladní systémy komunikovat a na které jsou kladeny nároky na rychlost odezvy.

 

A kolem bodu 3. a 4. se to taky pěkně zamotává.

 • Body 3. a 4. bude GFŘ poptávat po SPCSS (přes původní, opakované tvrzení, že budou soutěženy otevřenou soutěží). Existuje smlouva mezi GFŘ a SPCSS s popisy procesů a požadovanými parametry na systém, které bych měl také dostat.
 • Definici transakčního rozhraní (API) má dodat IBM a to po uzavření JŘBU a podepsání smlouvy (očekáváno k 1.5.2016). Současně chce MF uveřejnit popis API do 30 dnů po uveřejnění zákona o EET ve sbírce (tzn. k 12.5.2016). Takže IBM bude mít 12 dní na dodání (draft již existuje, víceméně se čeká na validaci ze strany IBM)
 • K 1.7. by GFŘ rádo uveřejnilo testovací API pro třetí strany. To nebude postaveno nad kódem od IBM a nebude mít plnou funkčnost finálního API (třeba ukládání vložených testovacích účtenek)
 •  Teprve po 12.5. může SPCSS vypsat VŘ na dodavatele API a certifikační autority. Obvyklá doba otevřeného VŘ na MF je 3-4 měsíce (pokud ho nikdo nenapadne), takže dodavatel bude vybrán k +- 1.9.2016.
 • EET má být spuštěno 1.12.2016, takže dodavatelé API a CA budou mít na vývoj, testování a nasazení 3 měsíce.
 • Na schůzce nebyl nikdo z SPCSS  a tak nikdo nechtěl říci ani naznačit, zda se body 3. a 4. budou dělat v SPCSS inhouse (“samozřejmě” s podporou nevysoutěženého subdodavatele – můj komentář) či se budou soutěžit. (vsadíme se, po výše uvedeném, jak to dopadne? 😉 ). Byla mi přislíbena schůzka s lidma z SPCSS, tak snad se dozvím více podrobností,

 

Celá diskuze ohledně časového plánu byla velmi zmatečná a termíny a postupy se během diskuze různě měnily, takže nemohu vyloučit, že finální plán GFŘ bude jiný, ale tohle je poslední a nejsrozumitelnější verze, kterou jsme na schůzce diskutovali a která byla opatrně potvrzena.

Michal Špaček se mimojiné ptal, zda MF či GFŘ zvažuje část či celý systém EET uveřejnit jako open source. Otázku nikdo nečekal, ale pánové z GFŘ to nevyloučili (což by bylo skvělé). Pánové Sagl a Janáček z MF byli striktně proti (s obvyklým postojem security through obscurity). Bohužel už nebyl čas otázku diskutovat do větší hloubky, ale ostrý nesouhlas IT lidí z MF byl zřetelně cítit. Změna tohoto postoje je velký mentální kotrmelec a trochu se bojím, že nastane až s generační změnou v IT ve státní správě.

 

PS: Schůzky se zůčastnili (po celou nebo část doby) tyto osoby:

Ministr Andrej Babiš (uvedl schůzku a asi za 20 min musel odejít)
Michal Špaček
 – bezpečnost
Já 😉
Ing. Jiří Fridrich – ředitel sekce informatiky GFŘ
Ing. Martin Janeček – generální ředitel GFŘ
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna – náměstek sekce informační a komunikační technologie MF (odešel asi po 20 min)
Karel Sagl – zaměstnanec odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu (MF)
Viktor Janáček – ředitel odboru Provoz ICT a uživatelská podpora
následně dorazil Ing. Jan Áčko – vedoucí odd. Státní pokladna, kvůli zmanipulovanému VŘ.

Tagged ,

ČSSD – ego a idiocie nad všechny peníze strany

Ten příběh je prostý. V roce 1997 uzavřela ČSSD smlouvu s právníkem Z.Altnerem ohledně zastupování ve sporu o Lidový dům – tradiční sídlo ČSSD. Smlouvu za ČSSD podepsali Miloš Zeman, tehdejší předseda ČSSD a Ivo Svoboda, tehdejší místopředseda ČSSD.

V roce 2000 Altner spor vyhrál a od ČSSD dostal zaplaceno 16.807.042 Kč za právní služby. Další částku ve výši 33.614.084,– Kč ze stejného titulu složila do soudní úschovy, jelikož na tuto částku si kromě JUDr. Altnera dělali nárok též jeho smluvní partneři JUDr. Václav Halbich a JUDr. Zdeněk Hájek (tento spor podle ČSSD ještě nebyl vyřešen).

V roce 2007 první instance soudu dala za pravdu ČSSD a odmítla požadavky Altnera na další peníze (v té době 77 mil. Kč). V roce 2016 druhá instance soudu pravomocně rozhodla o plném nároku Altnera na vyplacenou odměnu

Smlouva mezi ČSSD a Altnerem není veřejně známá, ale podle všech dostupných informací obsahovala jednotlivé odměny za tyto jednotlivé služby:

 • zastupování u soudu v případě úspěšného vyřešení sporu. Odměnou mělo být 10% hodnoty vysouzeného majetku. Altner dostal 16M, dalších 33M nikoliv.
 • zajištění úhrady dlužného nájemného za dřívější pronájem Lidového domu. Odměnou bylo 18,515.228 Kč (což je částka důležitá dá). Tuto odměnu Altner nedostal a soudil se o ni s ČSSD

Co je však zajímavé a co ukazuje na ukázkovou idiocii  Zemana a Svobody jsou další podmínky smlouvy. Mezi ne patří zejména

 • úroky z prodlení ve výši 10 % z dlužné částky ročně
 • smlouvní pokuta z prodlení ve výši 0.3% z dlužné částky denně.

Podnikám už přes 20 let, ale NIKDY jsem nepodepsal smlouvu se smluvní pokutou vyšší než 0.05% denně. Je pro zajímavost, výše smluvní pokuty 0,05% je vyšší než dvojnásobek aktuálně uplatnitelného úroku z prodlení.

Tzn. že Zeman se Svobodou bez problému podepsali smlouvní pokutu 10x vyšší než je obvyklé a současně se rozhodli nezaplatit všechny peníze, kterým se zavázali smluvně zaplatit.

A teď se ten seznamu idiotů v čele ČSSD dejme pěkně do časového rámce.

 • 2000 – ukončen spor o Lidový dům, smlouva začala být aktivní a peníze měly být vyplaceny. Předsedou ČSSD byl Miloš Zeman, premiér.
 • 2001 – 2004Vladimír Špidla – od 7. dubna 2001 – 26. června 2004 je předsedou Vladimír Špidla, bývalý premiér ČR (2 roky), 6 let EU komisařem, od října 2011 je ředitelem sociálnědemokratického think-tanku Masarykova demokratická akademie a od roku 2014 působí jako ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády.
 • 2004 – 2005Stanislav Gross, předseda ČSSD, necelý rok premiér, poté rentiér.
 • září 2005 – květen 2005 – Bohuslav Sobotka, pověřen řízením ČSSD.
 • 2007 – prvoinstanční soud se přiklonil na stranu ČSSD.
 • 2005 – 2010 – Jiří Paroubek, předseda ČSSD, 1 rok premiér ČR.
 • 2010 – 2016 – Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, 4 roky ministr financí ČR, 2 roky premiér ČR.

16 let mělo 5 předsedů ČSSD nabitou pistoli u hlavy, z toho 7 let Bohuslav Sobotka, a nikdo z nich nepodnikl žádný relevantní pokus o zaplacení, dohodu či jinou formu právního zajištění ČSSD proti prohře a likvidační pokutě (se kterou ČSSD souhlasila a o které celou dobu věděla).

Největší odpovědnost za tuto situaci mají Zeman a Svoboda, jako signatáři smlouvy, a Bohuslav Sobotka, jako časově nejdéle působící předseda ČSSD tuto smlouvu neřešící.

Tito lidé, s takovou neschopností rozhodování, předvídání a uvědomění si následků svých činů, se nebyli schopni postarat ani o své, stranické peníze.

Tito lidé a celá strana ČSSD, se nyní starají o peníze a život náš všech. To není dobré.

 

PS: překvapuje mě neexistence hlasů z ČSSD volajících po zodpovědnosti vedení ČSSD. Naopak me nepřekvapuje, že Bohuslav Sobotka sám žádnou odpovědnost za tuto situaci necítí. Vždyť on ji mohl řešit jen slabých 7 let.

Tagged , , ,

Pane Babiši, zklamal jste mě. Nevěřím vám!

Vážený pane Babiši.

Když jste v roce 2013 masivně vstoupil do politiky, vnímal jsem vaše slova jako naději ke změně české politiky. K lepšímu. Nemalé množství mých přátel a známých na mě koukalo s despektem a považovalo mě za blázna. Že prý si chcete jen nahrabat, pojistit vztahy Agrofertu se státem, získat větší moc.

Má obvyklá odpověď na jejich slova bylo: “Dejme mu čas, první rok, rok a půl ukáže, zda své sliby a představy začne naplňovat, jakým způsobem a pak ho teprve hodnoťme”. Dával jsem vám šanci, neodsuzoval jsem vás předem. Uplynuly 2 roky, nastal čas na hodnocení.

Zde jsou pro mě stěžejní body, které mě ve vašem působení zajímaly.

Řídíme firmu jako stát

Hezké heslo, pro zkušenější se státní sférou z říše pohádek. Ale proč ne, státní sféra potřebuje spoustu podnětů a pravidel ze soukromé sféry. A některé z osobností, které jste pro svoji vizi přesvědčil, dávali velkou naději na změnu. Co jsem očekával a na co se těšil?

 • hmotná odpovědnost úředníků a jejich odbornost – před volbami jedno z hlavních témat vašeho hnutí. Výsledkem je Služební zákon, který garantuje úřední definitivu bez definované odpovědnosti úředníků (např. dle návrhů TOP09 a STAN). Zákon obsahující politické (= neodborné) náměstky na ministerstvech.
 • nezávislost úředníků na politické reprezentaci je přesně to po čem jste vy volal. Bylo smutné vidět, kolik personálních změn provedli ministři ANO včetně vás před účinností služebního zákona. Mnoha případech (např. náměstci Pros, Wagenknecht, později Hornochová) rozhodně nešlo o odchod z důvodu nedostatečné odbornosti, navíc šlo o odchod lidí, které jste s sebou do státní sféry přivedl.d
 • nárůst úředníků na MF ČR je mezi roky 2015 a 2016 nejvyšší u vás. V přímém rozporu s deklarovanou snahou “zefektivňovat” provoz státu. (z 1471 na 1643, +11% meziročně). O celkovém nárůstu úředníků o 7000 tabulkových míst nemluvě :-(.
 • oceňuji elementární otevřenost MF ČR ve formě otevřených dat.
 • Registr smluv – zákon je zásadně jiný – horší a méně účinný a s odloženou splatností – než textace, se kterou před volbami 2014 souhlasila podstatná část koaličních poslanců včetně poslanců ANO. Ale buďme rádi alespoň za to, co se podařilo schválit. I navzdory některým poslancům ANO (Berdychová, Okleštěk, Sedláček a Sedlář). Na druhou stranu oceňuji, že na MF ČR se principy tohoto zákona řídíte již dříve. Bohužel vaši straničtí kolegové nikoliv.

EET a otevřenost

EET je velké téma vašich oponentů. Já s principem EET nemám problém (což je na delší a jiný článek). Bohužel EET s ukázalo býti zásadním důkazem o rozporu vašich slov a slibů s realitou.

Před volbami jste kritizoval zmanipulovaná výběrová řízení, domluvená VŘ a zneužívání VŘ v režimu “jednacího řízení bez uveřejnění”, zejména v oblasti IT.

A co jste udělal vy při první příležitosti:

 • s argumentem na “citlivost zpracovávaných dat” jste převedl projekt pod Státní pokladnu Centrum sdílených služeb s cílem vytvořit EET a další projekty interně. Bez ohledu na zřejmou, a nyní i potvrzenou absolutní kapacitní a odbornou neschopnost SPCSS tento úkol splnit.
 • Bez výběrového řízení, účelově rozdělenou zakázkou na 3x 1.999.999 Kč (1 Kč pod zákonný limit) jste zadal analýzu EET. Tuto jste poté odmítl publikovat a uveřejnil jste ji až poté, co její plné znění uveřejnila média.
 • Kvalita analýzy za 6 miliónu korun obsahuje řadu chyb, je na úrovni slabé bakalářské práce studenta ČVUT a ukázala, že systém neobsahuje žádné centrální zabezpečení dat, ochranu před neoprávněným přístupem a použitá šifrování jsou již nedoporučovaná.
 • Navzdory všem proklamacím a existenci SPCSS jste se rozhodl zadat implementaci EET firmě IBM, zcela bez výběrového řízení. S očekávanou cenou 50 miliónu korun. Jako součást projektu ADIS, jenž nebyl soutěžen ani jednou od roku 1992, pod hlavičkou Generálního finančního ředitelství. A problémů spojených s SPCSS a GFŘ je více.
 • Přes nesouhlas RVIS se tohoto postupu nechcete vzdát a stále odmítáte otevřené VŘ.

Makáme

Krásné, úderné heslo. Skvěle se vyjímá na billboardech. A realita?

 

Konflikt zájmů

Příležitostně se porovnáváte s p. Bloombergem, zejména v tom, že jste stejně kritizován ohledně konfliktu zájmů jako on. Bohužel vy jste pro zmírnění konfliktu zájmů neudělal nic, a už vůbec nic dobrovolně nad rámec zákona. To jste mohl, mohl jste tak prokázat osobní zájem jít příkladem a tento střet zájmů zmírnit. Odmítl jste to.

P. Bloomberg vykonával svou funkci starosty New Yorku (rozsahem a rozpočtem +- premiér ČR) pod výrazně tvrdší zákonem o konfliktu zájmů, ale p. Bloomberg šel výrazně nad rámec tohoto zákona (porovnání), a to plně dobrovolně. Mimo jiné měl zakázáno on, i jeho firmy obchodovat a spekulovat v souvislosti se vším, co se týkalo státu NY a musel zveřejnit veškeré aktuální obchodní kontakty se státem NY.

Tvrdá data o obchodování vašich firem v čele s Agrofertem ukazují jejich nárůst v obchodování se státem o desítky procent meziročně. A vaše reakce? “Mě to nezajímá, každý ví, že jsem v konfliktu zájmů od chvíle,kdy ráno vstanu”. Pár příkladů:

Chamtivost, nečestnost – prostě Čapí hnízdo

Úplně samostatná kapitola, v objemu peněz skoro zaokrouhlovací chyba, ale já si z ní beru několik závěrů:

 • Kauza Čapí hnízdo je – podle všech dostupných informací, kterých je už dost a jsou skutečně přesvědčivé – poměrně triviálním dotačním podvodem, provedeným navíc  hloupým způsobem.
 • Těžko říci, zda šlo o porušení zákona, ve formalistickém Česku možná ani ne. Ale fakticky jde o podvod, zakrytý jen triviální právní fintou. A důkazů, že šlo jen o právní kličku je mnoho. (např. zde, zde, zde)
  • Změny vlastnictví a lidi, kteří řídily či kontrolovaly firmu Farma Čapí hnízdo a.s. v době dotace, jsou v jednoznačném přímém vztahu k vám osobně (vaše dcera, bratr vaší partnerky), tak ke společnosti Agrofert
  • Pozemky patří firmě IMOBA, 100% vlastněné firmou SynBiol, která je 100% vlastněná Andrejem Babišem. Je jiným, vámi.
  • doména capihnizdo.cz byla od roku 2007 nepřetržitě ve vlastnictví firmy Agrofert Holding.
  • Agrofert ručil za úvěr 350 mil. Kč pro firmu Farma Čapí hnízdo.
  • Agrofert půjčil této firmě auto.
  • Právníci i notáři byli stejní, jaké používá Agrofert i Vy.
  • Existují desítky článků, vašich citací, rozhovorů, fotografií i video záznamů z let 2010-2014, kde se otevřeně přiznáváte k tomu, že Čapí hnízdo “je vaše”. O slavné citaci “nejlepší nápad mého života” z roku 2015 nemluvě.
 • Manipulace (a to nikoliv jediné) s personálním obsazením Auditního orgánu MF ČR, orgánu, který má a musí prověřovat vášimi firmami obdržené dotace.
 • Snaha o nezákonné zjištění informací o vyšetřování dotace na Čapí hnízdo ze strany vašeho náměstka Tomáše Vyhnánka. Toto zneužití postavení vaším přímým podřízeným bez toho, aniž byste tohoto člověka okamžitě vyhodil, odsoudil a ujistil veřejnost, že zcela podporujete nezávislé vyšetření celé věci je pro mě v celé aféře to NEJHORŠÍ.
  Ano, formálně se od jeho činu distancujete, ale současně říkáte “nevidím nic zvláštního na tom, že obešel dva své podřízené ředitele”.

 

Ocituji J.Hlavenku, který to napsal krásně, a lépe než bych dokázal já sám

Proč se tak stalo? Mám vysvětlení. Je známo a mnohokrát dobře dokladováno, že velmi mocní lidé postupně ztrácejí určité vnímání a rozlišování. Že tak jako už dávno ztratili vnímání rozdílu mezi férovým a neférovým, etickým a neetickým, mezi lhaním a říkáním pravdy, tak postupně ztrácejí schopnost rozlišovat mezi legálním a nelegálním. Protože přece “všechno jde”, všechno projde, všechno nějak s právníkama pošéfuju: zákony jsou na mě krátké, tedy neplatí, nemusím se jimi řídit, hranice mezi legálním a nelegálním přestává existovat, což samozřejmě velmi zjednodušuje život.

 

Vážený pane Babiši, 

Zklamal jste mě, množství splněných slibů vidím pomálu, ale za to se naplnilo mnoho obav mých přátel a některé mé skryté obavy. Nevěřím vám, že chcete a jste vůbec ochoten provést alespoň část změn, které slibujete. Vaše činy vás usvědčují. Přál jsem si tu mít “našeho českého” Bloomberga.

Vy Bloombergem nejste a nikdy nebudete.

Svými činy jste prokázal, že jste populistou, který se stará o svůj soukromý zájem, nikoliv zájem veřejný. Stal jste se českým Berlusconim.

Nejsem jen zklamán, já už vám nevěřím.

Tagged ,

BIS naznačuje infiltraci prezidentského úřadu čínskou tajnou službou

Výroční zpráva BIS za rok 2014 se v kapitole 2.3 zabývá Kontrarozvědnou činností.

Většina této zprávy mapuje působení ruských tajných služeb na území ČR. Poslední odstavec se věnuje jiné mocnosti:

V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních úředníků.

Tento odstavec je zajímavý v kontextu aktuální návštěvy prezidenta Zemana v Číně. Stačí pár titulků:

Ale nejzajímavější událost odhalil Český rozhlas

Český rozhlas zjistil, že předseda představenstva firmy CEFC, Číňan Ye Jianming, je od dubna přímo poradcem prezidenta Miloše Zemana. Podle informací na webu CEFC dostal jmenovací pověření osobně z rukou vedoucího kanceláře Vratislava Mynáře a šéfa poradců Martina Nejedlého přímo v Šanghaji.

Na webu prezidenta Miloše Zemana ale jméno Ye Jianminga v seznamu poradců ani členů expertního týmu uvedeno není. Důvod Českému rozhlasu vysvětlil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Jde o určité speciální poslání, není součástí klasického expertního nebo poradního týmu pana prezidenta. Je to speciální poradce pro Čínskou lidovou republiku pro ekonomické otázky a otázky ekonomického rozvoje. Samozřejmě ta činnost není nikterak honorována.“

Ye Jianming byl na pražském Hradě už nejméně dvakrát. Letos v březnu a také v srpnu, kdy Miloš Zeman přijal také prezidenta společnosti CEFC Chan Chauta.

Doplněno: Nejlepší datová SIM pro cestování po EU

Cestování po EU s nutností připojení na internet vyjde docela draho. Zvlášte s českými operátory. Řešením může být (jak kde) zakoupení lokální SIM karty. Ale pokud plánujete navštívit 2 a více zemí, ani lokální SIM se obvykle nevyplatí. Co s tím?

Existuje několik operátorů, které nabízejí levná data v celé EU. Pěkný přehled je zde, ale mě se nejvíce líbí a koupil jsem si Mundo SIM od Orange Spain s Go Europe volbou.

Je to jednoduchý a levný tarif. Pravidla a ceny jsou jednoduché:

 • Tarif platí ve všech zemích EU. Tzn. neplatí ve Švýcarsku, Severním Kypru, Andoře a Gibraltaru.
 • 100MB během 24 hodin stojí 1EUR.
 • Denní limit dat není omezen, tzn. každých dalších 100MB stojí opět 1EUR.
 • Podpora 2G, 3G sítí v plné HSPA+ rychlosti, někde prý již LTE roaming (bez záruky).
 • iPhone tethering ve Španělsku není (není dostupný oficiální hotspot profil pro iPhone), v různých zemích EU to možné je. V USB modemu bez problémů všude.
 • Volání kamkoliv po EU je za 1EUR na den za 60min volání. Pokud nestačí, každých dalších 60min stojí 1EUR.
 • Dobíjení je možné přes SMS (nezkoušel jsem) nebo přes web. Nejspíše mají nějakou akci, při dobití navýší kredit o 150% dobíjené částky, takže 100MB dat stojí jen 0.75 Eur.
 • Kredit expiruje za 1 rok bez pohybu nebo navýšení.

SIM kartu jsem koupil za 15EUR s kreditem 10EUR na http://simcard.spainsur.com/content/11-orange-go-europe-browse-and-talk-in-europe-as-you-would-in-spain. (Další možnost je koupit na http://www.simcardspain.es. To jsem nezkoušel, neznám podmínky ani cenu doručení.)

Pro mé potřeby ideální SIM. A důkaz, že je možné najít operátora s jednoduchým tarifem, jednoduchými podmínkami a rozumnou cenou. Opak toho, na co je český zákazník zvyklý.

PS: vyzkoušeno v posledních 2 měsících v Německu a Rakousku, dobíjeno českou platební kartou.

Postup jak dobíjet: Sekce Top-ups na http://prepaid-data-sim-card.wikia.com/wiki/Euro1 , český překlad od Google je docela čitelný.

Proč není Andrej Babiš jako Michael Bloomberg

A.Babiše začal před svou cestou do USA vykřikovat, že se potká s M.Bloombergem a že se ho také zeptá, zda mu všichni podsouvali konflikt zájmů a že jsou na tom vlastně uplně stejně. Nejsou, bohužel pro nás všechny.

Vyšel mi na iHned článek “Andrej Babiš není jako Michael Bloomberg, bohužel” porovnávající povinnosti Babiše a Bloomberga v oblasti konfliktu zájmů. A jak asi tušíte, porovnával jsem nesrovnatelné.

Ve zkratce (pro hipstery generace Y tl;dr):

Michael Bloomberg musel:

 • Rozkrýt celý svůj majetek (a dobrovolně ho zveřejnil).
 • Prodat část svého majektu s konfliktem zájmů
 • Omezit nakládání s částí svého majektu
 • Zveřejnit největší zákazníky Bloomberg LLC
 • Být pod neustálou kontrolou Conflict of Interest Board
 • Splnit přísné podmínky práva o kofliktu zájmů státu NY.

Nic z toho Andrej Babiš udělat nemusel a nemusí. A český zákon o konfliktu zájmů nic takového nevyžaduje a při jeho porušení neobsahuje žádné sankce.

 

Přidávám ješte hlavní zdroje, ze kterých jsem čerpal:

Elektrokolo v praxi

V posledních letech si ze mě kamarádi a rodina dělali srandu, že jim svým kolem dělám ostudu. Mělo už svých 23 let (a tehdy stálo kolem 3000 Kč za “normální horské kolo s šestikolečkem vzadu”). Vzhledem je k nerozeznání od kol zaparkovaných před Amsterdamským vlakovým nádražím, jen bez blatníků.

Parkoviste kol v Amsterdamu

Parkoviste kol v Amsterdamu

 

Ale já neměl žádnou motivaci a důvod kupovat nové kolo za 10-15.000, které je sice hezčí, ale jinak prakticky stejné. Impulsem se stal třetí rok tahání dětského vozíku za kolem. Kdo zkusil, chápe. Každý sebemenší kopeček je výrazně znát, a tam kde všichni jedou v klidku a relaxují, já makal jako černej. A tak jsem po pár letech opět kouknul, kam dospěla elektrická kola.

Výběr kola a motoru

Po týdnu intensivnějšího studování problematiky a konzultace s pár znalci bylo rozhodnuto – žádný pohon v náboji zadního kola (první volba), ale středový pohon, ideálně motor Bosch nebo Yamaha. Zde pomohl twitter a já dostal tip na p. Hrdličku z VoiceBike Olomouc. Náhodou jsem jel druhý den kolem, stavil se tam, obhlédl kola a nechal se poučit o trendech posledních 25 let, 26-29” kol a reálných zkušenostech s Bosch pohony. A dostal skvělou nabídku na jejich kolo Volume MTB Bosch 9 SPD Disc s Bosch Active Line motorem (existuje ješte o trochu silnější verze Bosch Performance Line). Pokud mu budete volat, odkažte se na mě, máte šanci na dobrou cenu také.

Po marných pokusech si v okolí Prahy obdobné kolo půjčit (je sezóna, kol je málo a většina rok 2013 a starší. Ja chtěl zkusit model Bosch 2014+) jsem zariskoval, kolo koupil. A trochu si zadělal na problém, protože dceři se odvoz ze školky zalíbil natolik, že ho teď musím absolvovat téměr denně. Odladil jsem alespon připojení vozíku a montáž sedačky. A vyrazil na pořádný výlet na Šumavu.

Popis Bosch

Bosch má po 2 generacích motorů a 6 letech zkušenosti skvěle promakaný zážitek. Motor pomáhá pouze, když šlapete a to takovou tolik, jak intensivně šlapete. Takže výsledný pocit je jako jet na kole, když vám zezadu někdo lehce (či více) pomáhá. Náběh pomoci je absolutně hladký a přirozený. Další výhodou středového motoru je vyšší efektivita pomoci, protože motor využívá převodu na přehazovačce a pracuje obvykle v optimálních otáčkách (a více tak pomůže v prudkém kopci). Motor – zde platí pro Active Line – má 4 režimy pomoci – Eko (motor pomáhá 40% silou, kterou šlapete do šlapek), Tour (100%), Sport (150%) a Turbo (225%). Performance má o trochu vyšší kroutící moment (v Turbu přidání 275%). Při prvních jízdách jsem výrazný rozdíl mezi Sport a Turbo necítil, ale pravdou je, že jsem téměř nemusel zapojit svaly, stačilo točit šlapkama ;-).

Samozřejmě se dá jet i bez pomoci motoru (btw. vždy při rychlosti nad 26km/hod). “Odpor” motoru není žádný (odpojí se), ale váha kola (resp. motoru a baterie) je znát.

 

Praxe

V rámci dobývání 101 vrcholů ČR jsme vyrazili na Plechý a absolvovali cyklovýlet Stožec – Plešné jezero – Jelení a zpět. Slabých 29km s převýšením 500 výškových m, 90% po asfaltu. Z Plešného jezera jsme ješte vystoupali na Plechý, ale to již bez kol.

Screen Shot 2015-06-13 at 17.22.46

Tohle byla aktuální sestava. Z hlediska váhy  kolo (20kg), já (96kg), vozík (asi 14kg) naložený tak 5kg věcma, sedačka (4kg) a dítě (17kg). Celkem 156kg. Připouštím, že jsme vzbuzovali docela rozruch. Dříve jsme většinou jezdili jen z vozíkem, ale Lucce se hodně zalíbílo jezdit i na sedačce, tak jsem vzal oboje a ve vozíku jela jen menší část cesty.

Kolo

Drtivou většinu trasy jsem jel na režim “Eko”. Pro mě ideální režim, kdy nejsem výrazně rychlejší než zbytek skupiny a musím se trochu snažit. Přesto je pro mě jízda (i s nákladem 40kg) pohodlnější a snažší, než pro normální kola. Do většího kopce (kousek pod Plešným jezerem, kde tak půlka lidí kolo tlačí) Eko pořád v pohodě. Přidal jsem na Sport, pokud jsem ještě někomu pomohl a potlačil ho rukou. To už pocitově jel motor na 100% (ukazoval 80%, ale ani na Turbo nepřidal téměř nic).

Po 12km do kopce (hodina pohodové jízdy) zbývalo 80% baterie. Dalších asi 8 km bylo z kopce a 8 po rovině či mírně do kopce (celkem asi 100m převýšení). Pár km před koncem zmizela další čárka a zbývalo 60% kapacity baterie. Poslední 3km jsem trochu přidal na tempu i na pomoci (Tour režim) s cílem ubrat další čárku. Marně :-).

Odhad dojezdu na baterii se liší podle vybraného režimu, ale i tak má nejspíše Bosch prediktivní algoritmus s analýzou dosavadní jízdy. V kopci na Plešné jezero jsem měl na Eko max. dojezd kolem 50km, 3 km do konce po 5km z kopce a 3km po rovině, s kapacitou 60% jsem měl dojezd na Eko 60km 😉

Závěr

Jsem nadšen. Vše začalo skvělým přístupem p. Hrdičky z VoiceBike a skončilo nadšením z kola, jeho charakteru, výkonu a použitelnosti. Výlety s elektrokolem – ať s dítětem či bez – jsou mnohem více pohodové, já si je rozhodně více užívám a má vážnou obavu, že koupě ještě jednoho nás nemine.

Následovaná mnohem častějšími a delšími výlety.

Pokud vás zajímá něco, co jsem nenapsal, ptejte se v komentářích.

 

PS: Pan Hrdlička o tomto článku nic netuší (ale dám mu o něm za pár dní vědět) a rozhodně nebyl důvodem pro obdrženou slevu.